Agenda | Openbaarheidsdag 2017

DFM - Op dinsdag 3 januari 2017 is het voor de tweede maal Openbaarheidsdag bij Tresoar in Leeuwarden. Met ingang van het nieuwe jaar wordt weer een groot aantal nieuwe dossiers en documenten openbaar.

Tresoar publiceert een overzicht van dossiers en documenten die vanaf 1 januari 2016 openbaar zijn geworden. Omdat openbaarheidsbeperkingen vaak worden vastgelegd voor 75 of 50 jaar, betreft het vooral stukken uit het jaar 1941 en 1966. Iedereen die daar belangstelling voor heeft, kan deze stukken op de studiezaal van Tresoar raadplegen. Bovendien brengen ze de komende weken op de Facebookpagina een paar van die nieuwe stukken voor het voetlicht. Openbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de democratie. Als overheidsinformatie openbaar is, kan elke burger onderzoek doen naar het functioneren van de overheid. Het grootste deel van de overheidsarchieven in onze collectie is openbaar, maar voor specifieke dossiers gelden openbaarheidsbeperkingen. Meestal gebeurt dat omdat de stukken privacygevoelige informatie bevatten – denk bijvoorbeeld aan de dossiers van de rechtbanken en het gerechtshof. Het Nationaal Archief in Den Haag heeft in 2010 de eerste dinsdag van het nieuwe jaar uitgeroepen tot Openbaarheidsdag, om aandacht te vragen voor het belang van archieven en van openbaarheid. Afgelopen jaar lag de focus op de archiefbescheiden van de diverse overheidsinstellingen in onze collectie. In het overzicht dat ze op Openbaarheidsdag 2017 publiceren zijn ook particuliere archieven opgenomen die openbaar worden, documenten en dossiers van bijvoorbeeld bedrijven, kerken en families. Ook voor deze archieven gelden openbaarheidsbeperkingen, vanwege bescherming van de privacy of vanwege bedrijfsbelang. Notulenboeken en kasboeken, dagboeken en brieven, bouwtekeningen en strafdossiers: er valt weer heel veel nieuws te ontdekken in januari.