Korenplein DFM komt er niet

Joure -  De stuurgroep van Korenplein (in oprichting) heeft haar opdracht om tot een plan van aanpak te komen terug gegeven aan de besturen van de 53 koren in de gemeente De Fryske Marren.

Het Plan van Aanpak had tot doel om tot een nieuw samenwerkingsverband tussen de besturen van de koren en hun dirigenten te komen. En dat met het ultieme doel ‘de koorzang in De Friese Meren te stimuleren’ en de koren inhoudelijk te ondersteunen om te kunnen blijven acteren in het gemeentelijk culturele veld. Johannes van der Veen, initiatiefnemer en eerder voorzitter van de Operette- en Musicalvereniging Les Rigolaux, stelt samen met 3 afgevaardigden van andere koren en twee adviseurs, in een brief aan de koren vast, dat er onvoldoende behoefte is aan steun voor en medewerking aan de plannen. Een geplande 2e Ontmoetingsavond voor besturen en dirigenten moest door gebrek aan deelname zelfs worden afgezegd. “En dat is, na de zeer succesvolle startontmoeting in november 2015, uiteraard teleurstellend”, aldus van der Veen. “Ik vind het een redelijk zorgelijke situatie, want er zijn bij diverse koororganisaties wel degelijk grote problemen. In de laatste 1,5 jaar hebben zes koren zich moeten opheffen, grotendeels door een gebrek aan leden, maar mijn inziens ook door een gebrek aan visie op de toekomst van hun eigen koor en hun plaats in het culturele leven. Niet alleen de Stuurgroep ziet die grote kwetsbaarheid. Ook Keunstwurk, het provinciale adviesorgaan voor kunst en cultuur, heeft in een onderzoek onder koren en korpsen aangetoond, dat veel organisaties problemen hebben met het werven van vrijwilligers, het ontwikkelen van aantrekkelijke producties en optredens en de financiële touwtjes aan te elkaar te knopen. Ook zijn ze erg in zich zelf gekeerd en ontbreekt bij velen de bestuurlijke dynamiek, zeg maar, de wil om mee te willen veranderen met de tijd waar in we leven”. “De uitgestoken hand om door samenwerkingtot vernieuwende initiatieven te komen is helaas niet vast gepakt. Gelukkig zijn er ook nog koren, ook in onze gemeente die wel voortvarend werken aan hun toekomst. En het is de hoop dat zij het voortouw nemen om de zwakkere koren te helpen. Maar misschien is dat ijdele hoop”. Met het bestuur van Cultuurplein De Fryske Marren zijn afspraken gemaakt, dat koren zich voor specifieke vragen tot het secretariaat kunnen wenden. “Het was ondanks deze uitkomst goed om gedurende het afgelopen jaar vragen aan de koren te stellen hoe zij naar hun toekomst kijken en of ze de vernieuwingen wel echt wilden. Helaas niet is het antwoord . Een gemiste kans.” aldus van der Veen.