nieuwjaarsreceptie gemeente De Fryske Marren

Joure - De nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Fryske Marren was 10 januari.

Grietje van der Reijnst-Brak / HET STAAT EROP! FOTOGRAFIE was erbij en maakte de foto's. De receptie werd door circa 150 man bezocht. Verder werd er nog een prijs uitgereikt voor het organiseren van een activiteit in het dorp tijdens de jaarwisseling. Dit jaar heeft het dorp Oudemirdum de prijs in de wacht gesleept, een cheque van 500 euro.
De Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester Fred Veenstra:
Wy binne De Fryske Marren. In gemeente fan mooglikheden. Dêr’tst alle romte hast. Om te ûndernimmen, om te wenjen en dy te fermeitsjen. Yn in kleurryk lânskip mei in grut ferskaat. Dêr’tst skean yn’e wyn hingje kinst , mar ek de lijte fan it bosk fynst. Dêr’tst by de kust lâns en oer de marren farst of kuierst troch sânige gaasten. Dêr’tst dy somtiden fier fan alle drokte fielst, mar tagelyk sa tichtby bist. Hjir fynst doarpen mei in hiel eigen karakter. En fansels Sleat, it pronkje fan de Fryske alve stêden. Mar ek 300 festivals en eveneminten! Hjir hâlde wy fan dwaan. It hiele jier troch. Wy binne in gemeente dêr’t it ferieningslibben bloeit. Dêr’t wy ús meielkoar ynsette foar in libjende en feiliche mienskip. Dér’t wy each hawwe foar de minsken om ûs hinne. Omdat wy écht fine dat eltsenien meidwaan kinne moat. Sá meitsje wy De Fryske Marren ta wat ús gemeente is: kleurryk, aktyf en noflik. En dat dogge wy meielkoar! Namens het gemeentebestuur van dié gemeente mag ik u vanmiddag een goed en gezond 2017 wensen. Folle lok en seine! De Fryske Marren bestaat nu drie jaar. En in die drie jaar is er veel gebeurd. Maar het afgelopen jaar hebben we ook gebruikt om kernachtig te omschrijven wat voor gemeente we willen zijn. En daar begon ik mee. Dit is de basis voor het verhaal van De Fryske Marren. Wat voelen de 51.590 Fryske Marders als zij het over de eigen gemeente hebben. En drie jaar bestaan houdt in dat je nog niet volgroeid bent. Maar… kleurrijk, actief, noflik en samen (mei elkoar): zet de eerste letters van die vier woorden eens achter elkaar. Het zijn wel de begrippen die de gemeente nu al karakteriseren en van waaruit we de komende jaren verder aan de vorming van onze mooie gemeente gaan werken. En dat hebben we ook in het afgelopen jaar volop gedaan. Inmiddels ben ik 13 maanden actief in deze mooie gemeente. Ik ben op heel veel plekken geweest. Veel bezoeken aan burgers, bedrijven, instellingen, evenementen en nog veel meer. Ik ben ondergedompeld in alles wat de gemeente biedt. Over die bezoeken aan burgers nog even het volgende. In 2016 waren er 54 huwelijksjubilea en 100-jarigen. In 2017 zullen dat er, bij leven en welzijn, 74 zijn. Een aantal collega-burgemeesters liet vorige week weten te stoppen met de bezoeken aan 60 jaar getrouwde echtparen. Het kost teveel tijd. Ik stop er niet mee. Het is niet alleen leuk, ik leer er ook veel van en soms krijg ik nuttige tips. Maar: ik stop wel met het eten van gebak. Het gaat om veel bezoeken en de gemeente is te groot om op de fiets op bezoek te gaan. Ik merk dus de gevolgen van teveel eten en te weinig bewegen. Het wordt tijd om in te grijpen. Het is maar dat u het weet. Ik ben dus onder de indruk van de activiteit, van de betrokkenheid, van de liefde voor bedrijf of vereniging die ik overal aantref. En ook van de natuur. Deze gemeente heeft echt veel te bieden. Ons verhaal bestaat niet uit loze woorden. En omdat er zoveel te doen en te beleven is merk ik dat ik niet overal bij kan zijn. Voor mij is één van de essentiële onderdelen van mijn functie dat ik op zoveel mogelijk plekken belangstelling wil tonen voor waar mensen mee bezig zijn, voor wat hen beweegt. Omdat de gemeente zo groot is lukt het niet meer om bij alle evenementen en activiteiten te zijn. Dat voelt voor mij nog niet goed, maar ik hoop dat u er begrip voor hebt. Wij hebben voor 2016 bijgehouden welke onderwerpen het meest in combinatie met onze gemeente zijn genoemd op social media als Facebook en Twitter en op nieuwssites. Met andere woorden: wat waren onze trending topics? Op 1 staat in 2016 het woord statushouder. We hebben in 2016 en 2017 de forse opgave om voor een woning te zorgen voor een aantal vluchtelingen dat in ons land mag blijven. We zijn een grote gemeente maar hebben relatief weinig huurwoningen. Maar als gemeentebestuur staan we voor onze opdracht. Niet omdat het moet, maar omdat we oprecht vinden dat we een nieuw thuis willen bieden aan mensen die in eigen land alles achter lieten om oorlog en ellende te ontvluchten. Dat hoort ook bij de kleurrijke gemeente die we willen zijn. En dus hebben we voor een onorthodoxe oplossing gekozen. En dat hebben we geweten. Zelden leidde een plan tot zoveel reacties. Ook veel emotionele reacties. Gelukkig komen enkele dorpen ook met eigen initiatieven en slagen we er door de inzet van corporaties inmiddels in om al een flink aantal statushouders in bestaande woningen te huisvesten. Ik hoop dat we er in de loop van het voorjaar op een goede manier opnieuw over kunnen spreken wanneer de plannen concreet gaan worden. Balk is ook kleurrijker geworden. In september ging het AZC open. Er wonen nu ruim 300 mensen. Asielzoekers en Balksters moesten aan elkaar wennen. En een kleine groep zgn. Veilige landers dreigde het voor de rest te verpesten. Maar nu gaat het veel beter en ik hoor mooie voorbeelden van wat er in het dorp mogelijk is. Op nummer 2 en 3 van de trending topics staat iets waar we al niet eens meer iedere dag aan denken. De Vickers Wellington bommenwerper. Zelden heeft een project zoveel media-aandacht getrokken. Alleen een Elfstedentocht zou dit kunnen evenaren. Maar het was bijzonder om mee te maken. En er komt een boek over deze historische bergingsoperatie. Ik ga niet de hele top 50 langs. Nog een paar begrippen die opvallen. De termen winkels en koopzondag staan er op. Dat past weer in het begrip actief uit de inleiding. Dit jaar hebben we gemerkt dat een aantal supermarktondernemers ook uitstekend kan lobbyen en politieke actie kan veroorzaken. De winkels in onze gemeente mogen daarom vanaf nu ook iedere zondag open zijn. Velen zijn daar blij mee. Anderen niet. Ik denk dat de discussie op een goede manier is gevoerd en ik verwacht dat de praktische uitwerking van het raadsbesluit door de detailhandel zelf op een goede manier wordt opgepakt. In de lijst met trending topics staat het woord dorpen op 6 en, heel opvallend, dorpencoördinator op 8. Mooi en terecht, want in dorpen gebeurt het. In de dorpen wonen de mensen. In de dorpen wordt gesport, gaan de kinderen naar school, worden statushouders opgevangen, gaan mensen naar de kerk, is het dorpshuis het centrum voor allerlei activiteiten. In een dorp kan heel veel zonder dat de gemeente zich er mee bezig houdt. En via de dorpsbelangen is er goed contact met de gemeente. Actief, noflik en samen. Dat zijn onze dorpen. En onze dorpencoördinatoren zijn de spin in het web, de oliemannetjes en -vrouwtjes die zorgen dat al die ambtenaren en bestuurders die zich toch met een dorp willen bemoeien dat zo doen dat het nauwelijks opvalt en zeker niet averechts werkt. Dat wordt in de dorpen gewaardeerd en dat merkten we bij de eerste dorpencarrousel in november. Daar vertelden de dorpsbelangen aan elkaar wat hun projecten zijn zodat er ook van elkaar geleerd kan worden. Een prachtig initiatief dat aantoont dat in de Fryske Marren de dorpen op waarde geschat worden. En waar is de politiek? Pas op 49 staat de eerste partij. De politiek op 49. Zou dat symbolisch zijn voor de waardering voor de politiek, of juist het ontbreken er van? Over twee maanden zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer en ook de gemeenteraadsverkiezingen komen in zicht. Verkiezingen in een bijzondere tijd en een bijzondere context. Er is bij veel mensen ongerustheid over de toestand in de wereld. Hoe beïnvloeden al die buitenlandse ontwikkelingen ons eigen politieke bestel? Gaan de kiezers politici steunen die het liefst een hek om het land zouden zetten? Houden we überhaupt nog kiezers over of gaan nog meer mensen niet meer stemmen? Daar zullen we ons ook op gemeentelijk niveau over moeten buigen. Ik schat in dat wij de uitkomst van de discussie over nieuwe vormen van democratie nog wel mee zullen maken. Dorpentop, loting als alternatief voor verkiezingen, gekozen burgemeester, er zal ongetwijfeld iets gaan veranderen. Maar voorlopig hebben we ons huidige systeem. En het werkt hier nog best aardig. De leden van de raad zetten zich met hart en ziel in om volksvertegenwoordiger te zijn. Zelfs het dualisme houdt stand in De Fryske Marren. Het college is niet altijd verzekerd van een meerderheid in de raad. En wat mij opvalt is dat de belangstelling van inwoners voor de politiek best groot is. We ontvangen veel gasten van de raad. En die gaan bijna altijd weg met een goede indruk van hoe ons politieke wereldje werkt. En het blijft ze bij, merkte ik vorige week nog in een gesprekje op straat. Het gaat hier dus best goed. Maar dat is geen reden om niets te doen. We zullen er de komende tijd met ons communicatiebeleid aan moeten werken om de belangstelling voor de gemeente en de gemeentepolitiek warm te houden. De Fryske Marren is een gemeente die kleurrijk, actief en noflik wil zijn. En de zaken samen met inwoners wil oppakken. Vanuit de samenleving is er enorm veel activiteit. Honderden evenementen, ook dit jaar weer. We sloten 2016 in stijl af met het eerste Dickensfestijn in Lemmer. Een groot succes. Net als heel veel andere evenementen waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Van paardensport tot popfestivals, van skûtsjesilen tot klassieke concerten. En de gemeente wil dit jaar ook veel activiteit laten zien. Het knooppunt Joure wordt dit jaar echt gerealiseerd. Dorpskommen en wegen worden opgeknapt. We krijgen een nieuwe milieustraat in Lemmer en in Balk. Samen met organisatie en gemeenteraad gaan we aan de slag met nieuwe ideeën voor de gemeentelijke huisvesting en we investeren in onze digitale dienstverlening. Samen met Empatec/Pastiel werken we hard om nog meer mensen aan werk te helpen. En dit kan omdat we er inmiddels financieel weer behoorlijk goed voorstaan. De bezuinigingsoperatie van 2014 heeft weliswaar een aantal ingrijpende gevolgen gehad, maar wel tot een gezond huishoudboekje geleid. Er is dus weer ruimte om investeringen te doen. Ik kom tot een afronding. Veel nieuwjaarstoespraken beginnen met een overzicht van de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling die te maken hebben met openbare orde en veiligheid. Ik eindig er mee. In zijn algemeenheid is er op het terrein van veiligheid veel gebeurd in het afgelopen jaar. De samenwerking tussen gemeente, brandweer en politie is overigens uitstekend, ook bij de jaarwisseling. Ik twitterde dat er dankzij de inzet van velen sprake was van een rustige jaarwisseling. Prompt kreeg ik de reactie dat het ook vooral te danken is aan iedereen die zich gewoon netjes aan de regels houdt. En dat is ook zo. Gelukkig maar. Desondanks tellen we 94 vernielde straatkolken en 128 kapotte verkeersborden. Een schadepost van € 54.000. Dat moet dit jaar anders! Vorig jaar hebben we voor het eerst een prijs uitgereikt voor het organiseren van een activiteit die in een dorp zorgt voor een leuke jaarwisseling. Ook dit jaar werd een aantal plannen ingediend. In één van onze dorpen liep de belangstelling voor een gezamenlijke activiteit erg terug. Eind vorig jaar nam een kleine groep, jongeren en iets ouderen, het initiatief om iets nieuws te proberen. Ze kregen steun van plaatselijk belang en het dorpshuis. Ook de wijkagent stond er achter. En zo kwam er een plan dat bestond uit heel veel onderdelen. Overdag carbidschieten, onder toezicht en volgens de regels, met een afsluitende maaltijd. Daarna een avond- en nachtprogramma in een tent op het dorpsplein. Met cabaret en een band. Met een prachtig buitenterras met veilige buitenkachel. En met een centraal vuurwerk waar huis-aan-huis geld voor is ingezameld. Het werd een succes. De tent was met 300 man uitverkocht. De jury, dorpencoördinatoren en college, was unaniem. De prijs voor de beste oud- en nieuwviering gaat dit jaar naar: Oudemirdum. We heffen het glas. Op Oudemirdum, op De Fryske Marren en op een mooi 2017! twitter facebook