Woudagemaal nu ook virtueel te bezoeken

Lemmer -  Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft woensdag 11 januari de virtuele tour Woudagemaal 360° in gebruik genomen.

Dit deed ze samen met leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen, ROC De Friese Poort en het Zuyderzee Lyceum. Deze virtuele tour, waarin waterbeheer, techniek en cultuur centraal staan, geeft een unieke kijk op het Woudagemaal. Ook draagt het bij aan de educatiedoelstellingen van Wetterskip Fryslân en UNESCO. De ontwikkeling van de tour is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Wetterskip Fryslân. ‘De klimaatverandering onderstreept steeds meer de noodzaak van goed waterbeheer. Deze virtuele tour is een  aanvulling op ons educatieprogramma om jongeren op een eigentijdse manier te interesseren voor techniek en watermanagement. Want ook in de toekomst hebben we bij het waterschap grote behoefte aan deskundige medewerkers‘, aldus dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân. Woudagemaal 360° Woudagemaal 360° is interessant voor jong en oud. De tour geeft leerlingen en bezoekers via een app een  kijk op het Woudagemaal. Ze kunnen rondkijken met smartphone of -tablet en beleven het  stoomgemaal met virtual reality. Ze zien de  onderhouden techniek in werking, zoals het aansteken van de stoomketels, het op stoom zetten en het draaien van de stoommachines. Door speciale animaties wordt het onzichtbare zichtbaar: de binnenkant en werking van een stoomketel, de zuigers in een werkende stoommachine. Maar ook hoe bij regenval het waterpeil in de Friese boezem stijgt en daarmee de noodzaak van het inzetten van het Woudagemaal. Abstract wordt concreet, en daardoor begrijpelijk. Het waterschap zet de tour ook in voor het opleiden van nieuwe medewerkers voor het Woudagemaal. De app Woudagemaal 360° is vanaf medio februari gratis beschikbaar in de App Store en Google Play Store. Werelderfgoed UNESCO Het stoomgemaal uit 1920 is eigendom van Wetterskip Fryslân. Bij een hoge waterstand zorgt het Woudagemaal nog steeds voor droge voeten in Fryslân. In 1998 is monument op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Een bezoek aan het gemaal begint in het naastgelegen bezoekerscentrum, waar belangstellenden een kijkje kunnen nemen in de wereld van stoom, kracht en beweging