Geen afvalinzameling en milieuterreinen gesloten op 23 januari

Joure -  Alle milieuterreinen zijn gesloten op maandag 23 januari 2017. Daarnaast wordt er ook geen GFT-afval opgehaald die dag. Voor deze dag is geen inhaaldag aangewezen. De datum staat ook vermeld op de afvalkalender. Voor een actueel overzicht voor het ophalen van (GFT-)afval, kan men de afvalkalender bekijken opde website www.defryskemarren.nl/afvalkalender.