Ursi Frehner nieuw Statenlid voor D66

LEMMER - Marieke Vellinga-Beemsterboer treedt per 25 januari terug als Statenlid voor D66 Fryslân. Zij maakt de overstap naar de gemeente Súd-west Fryslân waar zij het fractievoorzitterschap gaat vervullen. 


Een waardig opvolger is gevonden in de persoon van Ursi Frehner (54). Zij was 7 jaar fractievoorzitter van D66 Lemsterland en is momenteel actief als commissielid in de gemeente Fryske Marren. Ursi is getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen. Zij woont in Bantega en heeft een communicatiebureau op het gebied van tekst en vormgeving. Opgegroeid in Zwitserland zitten burgerinitiatieven en het referenda in haar DNA. Ondanks dat Ursi nu al 33 jaar in Fryslân woont blijft dit belangrijk voor haar. Haar grootste politieke drijfveer is het tegengaan van milieuvervuiling en roofbouw op de planeet. Dit deed zij eerder als secretaris van Platform Duurzaam Fryslân en Noordenwind en de laatste 2 jaar als betrokkene bij de opstart van de Lokale Energiecoöperatie Dorp Centraal. Zij vindt het aan onze generatie om eigentijdse, duurzame antwoorden te vinden voor de sociale, economische en milieukundige probleemstellingen waar wij voor staan; ‘Ik wil onze kinderen een duurzaam en toekomstbestendig Fryslân nalaten met een vitale, innovatieve, circulaire economie’.