Gemeente gaat papier in Sint Nicolaasga zelf inzamelen

SINT NICOLAASGA - Gemeente De Fryske Marren gaat vanaf februari het oud papier in Sint Nicolaasga inzamelen. Tot nu werd dit gedaan door de drie scholen, verenigd in de Stichting SJAK.

Omdat de stichting heeft aangegeven hiermee te willen stoppen, neemt de gemeente dit over. Inwoners van Sint Nicolaasga en omgeving ontvangen binnenkort een brief van de gemeente met de inzameldata 2017. De eerste inzameldag is woensdag 8 februari. Nieuw is dat het oud papier vanaf 7.00 uur aan de weg moet staan. Inkomstenbron In een aantal dorpen/gebieden van De Fryske Marren wordt het oud papier en karton ingezameld door verenigingen of scholen. Dit is voor de inzamelaars vaak een vaste inkomstenbron. De afgelopen tijd is er veel contact geweest met de verenigingen over de toekomst van het inzamelen van oud papier, om te kijken naar een optimale scheiding van het oud papier. Op basis van de gesprekken is besloten om de inzameling op de huidige wijze en met de huidige inzamelaars voort te zetten én om samen te blijven kijken naar een zo efficiënt mogelijke inzameling. Zo houden de verenigingen hun inkomsten, waarbij de gunstige, vaste marktprijs een stimulans is om zoveel mogelijk papier in te zamelen. Vaste marktprijs De garantieprijs van de gemeente die er voorheen altijd was, is in 2016 komen te vervallen. Omdat de marktprijs voor oud papier al een tijdlang hoog ligt, was de garantieprijs van de gemeente in de praktijk de laatste jaren niet meer nodig. De verenigingen ontvangen voor het oud papier een vaste marktprijs die is afgesproken met Omrin; deze marktprijs is gunstig en staat in ieder geval vast tot en met 2020 (dit geldt voor alle Friese gemeenten die de afvalinzameling met Omrin hebben geregeld). De inkomsten van oud papier voor verenigingen zijn dan ook stabiel, mits men voldoende papier inzamelt.