Column Knooppunt Joure | Het jaar van de uitvoering

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 5: Het jaar van de uitvoering

In 2005 besteedde ik mijn eerste uren aan de problematiek rond de rotonde Joure. Eerst met een beperkt budget: op zoek naar de beste maatregelen voor dat geld. Eind 2007 werd de stekker uit de Zuiderzeelijn getrokken en is de doorstart gemaakt naar een definitieve oplossing. Na een papieren project van zo’n 9 jaar (alternatieven, onderzoeken, planstudie, grondverwerving, aanbesteden) vonden vorig jaar de eerste werkzaamheden plaats. 2017 is het jaar dat we het laatste rondje over de rotonde rijden. Hier kijk ik, en velen met mij, enorm naar uit! Eindelijk behoren de files, overlast in de omliggende dorpen en vele ongelukken tot het verleden. Ik ben erg benieuwd naar de eerste reacties op het moment dat het verkeer over de nieuwe wegen rijdt. Mijn ervaring bij andere projecten is dat het binnen een dag al natuurlijk aanvoelt. Na een week weet men al niet meer hoe het “vroeger” ook al weer was.

Het komende jaar gaat er buiten heel veel gebeuren. Het meeste zand ligt op z’n plek. Kuilen worden gegraven. Het eerste beton wordt zichtbaar. We zijn van plan om u hierin zoveel mogelijk mee te nemen, zoals u dat de afgelopen 12 jaar van ons gewend bent. Een aantal spectaculaire onderdelen van de bouw lichten we extra uit. Keerzijde van deze mooie ontwikkeling is dat we een icoon in het Nederlandse wegennet kwijtraken. Een van de reacties tijdens de inspraak was dat het een historische rotonde is en daarom behouden moet blijven. Keuzes. In al die jaren ben ik dan ook wel een beetje gehecht geraakt aan die “vervelende” rotonde. Je houdt er rekening mee in je reisplanning. Je spreekt af bij de Mac bij de rotonde. IJkpunt in je route. Gebruikt het als excuus als je weer ergens te laat kwam. Maar een greep uit de voorbeelden hoe deze rotonde bij mij en iedereen een onderdeel van het leven is. Nog maar even dus. Ik wil u vragen nog even geduld te hebben en voor u zelf ook een keer stil te staan, wanneer u weer in de file voor de rotonde staat, bij wat de rotonde voor u betekent. Zodat u later nog wel weet hoe het “vroeger” ook al weer was. Ik heb er zin in.

Dirk-Jan Lepstra