Huisartsen Lemmer behandelen botbreuken zelf

LEMMER - Lemsters die een bot breken of een schouder of ander gewricht uit de kom hebben, hoeven sinds januari voor een behandeling hiervan niet langer naar het ziekenhuis.

Patiënten krijgen de keus voorgelegd of ze door de speciaal opgeleide huisartsen of in het ziekenhuis behandeld willen worden. Het gaat hier om een pilot, waarbij onderzocht wordt of de behandeling van eenvoudige botbreuken (fracturen) en ontwrichtingen (dislocaties) in de huisartsenpraktijk even goed is als de behandeling hiervan in het ziekenhuis en hoe tevreden patiënten zijn over deze mogelijkheid. Ook wordt gekeken naar de mogelijke tijd- en kostenbesparing. De pilot loopt tot eind 2017. Huisartsen Arentsen en Breet wijzen erop dat in een dunbevolkte regio zoals Friesland kwalitatief goede zorg, dichtbij de mensen, belangrijk is. ,,Juist in Friesland kunnen we dit goed doen, de lijnen tussen de chirurgen en huisartsen zijn kort en het contact is goed.” Met de traumachirurgen Kuipers en Lubbert van Heelkunde Friesland is een lijst ontwikkeld met trauma’s die de huisartsen met de juiste instructie kunnen behandelen. De traumachirurgen hebben de huisartsen opgeleid, samen met de gipsverbandmeesters van het Antonius Ziekenhuis opgeleid. Wetenschappelijk onderzoek maakt pilot ‘scherp’ Met een wetenschappelijk onderzoek door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG worden de resultaten van de pilot gemonitord en vastgelegd. Het Innovatiefonds van Stichting De Friesland financiert dit onderzoek.