1,7 miljoen euro voor herstel van natuur IJsselmeer

LEMMER - Een grotere verscheidenheid aan dieren en planten in het IJsselmeer. Dat komt een stuk dichterbij, nu de Vogelbescherming aan de slag kan met het verbeteren van de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Donderdag verraste de Postcode Loterij de Vogelbescherming met een donatie van 1,7 miljoen euro om dit te realiseren.

Fred Wouters, directeur van de Vogelbescherming, werd op het kantoor van de Vogelbescherming verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Humberto Tan. Hij overhandigde de Vogelbescherming de cheque om hun plan te verwezenlijken. Fred Wouters: “Dankzij deze fantastische bijdrage van de Postcode Loterij geven we de vogels en de natuur in het IJsselmeer weer een kans. We staan te popelen om van het IJsselmeer een rijk natuurgebied te maken vol vogels en vissen waar we met zijn allen van kunnen genieten.’ Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is de kwaliteit van de natuur in het IJsselmeergebied sterk verslechterd. Van een open zee is het gebied door de komst van de dijk veranderd in een meer. Er is geen sprake meer van waterdynamiek en er zijn nauwelijks oplopende en overstromende oevers. Bovendien vindt er geen uitwisseling van vis en voedingsstoffen met de Waddenzee, de rivieren en het brede oeverland plaats. Dit heeft grote gevolgen voor het ecosysteem. Zo verdwijnen vis- en plantensoorten zonder dat er andere soorten voor terugkomen en verdwijnt het voer voor vogels. Dankzij de Postcode Loterij-schenking van 1,7 miljoen euro start de Vogelbescherming bij Tacozijl (aan de Friese IJsselmeerkust) en De Nes (in Noord-Holland aan het Markermeer) aan de verbetering van de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland.