‘Alle kinderen verdienen kans om mee te doen’

JOURE - Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan beweeg- en cultuuractiviteiten. Om dit bereikbaar te maken neemt gemeente De Fryske Marren deel aan het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds krijgen kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is, kans om ook te sporten of zich creatief te ontwikkelen. Inwoners van de gemeente de Fryske Marren kunnen een aanvraag indienen voor deze fondsen.

Dat sport en cultuur een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen wordt door niemand tegengesproken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen lid zijn van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging. Omdat alle kinderen de kans verdienen om mee te doen, hebben de beweeg- en cultuurcoaches van Miks welzijn zich geregistreerd als intermediairs voor het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Hiermee kunnen zij gezinnen met een smalle beurs helpen bij hun aanvraag voor een verenigingslidmaatschap, muziekles of fitnessabonnement.

Stel, één van uw kinderen wil op turnen, maar hoe moet de contributie betaald worden? Misschien kan het Jeugdsportfonds helpen. “Er zijn in onze gemeente een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen doen op één van de fondsen”, vertelt beweegcoach Lonneke Post, één van de intermediairs. “Zo wordt er gekeken naar het gezinsinkomen. Dit mag tot maximaal 120% boven het wettelijk sociaal minimum liggen. De fondsen zijn er voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar om hen te laten deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Samen met ouders kijken we naar de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen”.