Zijlroedebrug krijgt nieuwe bedieningstijden

LEMMER - Vanaf april dit jaar krijgt de Zijlroedebrug in Lemmer nieuwe bedieningstijden.

Tijdens de rustige momenten op de weg wordt de brug weer op aanvraag van het vaarverkeer bediend. Alleen tijdens de drukke momenten op de weg wordt de brug vier keer per uur bediend. Dit is de uitkomst van de pilots die de provincie Fryslân de afgelopen twee jaar uitvoerde. Vóór 2015 werd de Zijlroedebrug gedurende het hele vaarseizoen (van 1 april tot 1 oktober) op aanvraag van het vaarverkeer bediend. Daardoor ontstonden soms lange files op de weg. De provincie Fryslân voerde in 2015 en 2016 daarom verschillende pilots (proeven) uit. Tijdens deze pilots ging de brug nog maar vier keer per uur open voor het vaarverkeer. Uit evaluatie hiervan bleek dat er alléén een positief effect is voor de doorstroming op de weg tijdens de drukke dagen. Met name in het zomerseizoen is het druk op de N359 door Lemmer. Om de doorstroming te verbeteren, pakt de provincie Fryslân de weg daarom grondig aan. Op sommige plekken wordt de weg dubbelbaans. Daarnaast worden de kruispunten en de fietspaden verbeterd en komt er meer groen langs de weg. Daarnaast besloot de provincie om de bedieningstijden van de Zijlroedebrug aan te passen.

Het nieuwe brugregiem dat op 1 april definitief wordt ingevoerd, gaat er vanuit dat de brug alléén op de piekdagen in het vaarseizoen vier keer per uur bediend wordt. De piekdagen zijn de feestdagen, de drukke weekenden (vrijdag t/m zondag tussen 1 mei en 1 september) en de Lemsterweek in augustus. Op alle andere dagen wordt de brug bediend op aanvraag van het vaarverkeer. Er zijn aanlegvoorzieningen voor het vaarverkeer dat moet wachten. Daarnaast is definitief besloten dat de start van de brugbediening ’s ochtends 1 uur later begint (om 9.00 uur) en dat de middagpauze vervalt. Dit sluit beter aan bij de bediening van de nabijgelegen gemeentelijke bruggen.