Inzamelingsactie DE-punten door voor voedselbanken

LEMMER - Sinds 2012 organiseert Lionsclub Balk ‘Tusken Mar en Klif’ jaarlijks een inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten. Die waardepunten worden door Douwe Egberts omgewisseld tegen pakken koffie ten gunste van voedselbanken.

De volgende inzamelingsactie vindt plaats gedurende de maand februari 2017. De actie zal ditmaal worden gecombineerd met het inzamelen van oud een vreemd geld. De Nederlandse Lionswerkgroep Blinden wisselt oud en vreemd geld in tegen euro’s en voor iedere tien euro kan in de Derde Wereld een blinde die lijdt aan staar worden geopereerd, waarna deze weer normaal kan zien. Coordinator IJnte Kooistra: “Bijna iedere Nederlander heeft wel oud of vreemd geld in huis liggen en Douwe Egberts punten in de la waar niets mee wordt gedaan. Dankzij deze actie is er nu een prachtige bestemming voor!” Bij de vorige actie, rond Kerst 2015, zijn in totaal 660 pakken koffie bij elkaar gespaard en gelijkelijk verdeeld over de voedselbanken van Lemmer en Zuidwest Friesland.

Vanaf begin februari zullen inzamelingsdozen staan bij Poiesz Sluisweg en Verlaet, de Jumbo in Lemmer, de Spar in Lemmer en de Spar in Echtenerbrug.