‘Nederland is meer dan de randstad’

Joure - Het is nog maar enkele weken tot de landelijke verkiezingen. De politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s klaar. Maar veel kiezers zien door de bomen het bos niet meer. En wat heeft iemand uit De Fryske Marren voor belang bij de politiek in Den Haag?

Aandacht voor plattelandsgemeenten, zoals ‘De Fryske Marren’ is van groot belang voor de komende regeerperiode. Op de CDA lijst staan twee prima Friese kandidaten, namelijk. Harry van der Molen en Esther Hanemeijer. Harry van der Molen heeft al meerdere keren te kennen gegeven zich in te willen zetten voor een aquaduct in de ‘Skarster Rien’. De komst van het aquaduct is cruciaal voor de doorstroming van het verkeer naar Friesland maar zeer zeker ook voor de veiligheid van de weggebruiker. Verbeter de infrastructuur in de randstad, maar ook in de regio. Onze gemeente kenmerkt zich als plattelandsgemeente, één van de belangrijk vraagstukken is en blijft, de leefbaarheid in onze kernen. Hier moet aandacht voor zijn vanuit de politiek in Den Haag, echter zonder allerlei zaken op te leggen, laat dit aan de inwoners in samenspraak met de gemeente over. Een voorbeeld van doorgeschoten bemoeienis is het voorstel tot verplichte weidegang. Veehouders zijn hier al volop samen met de zuivelsector mee bezig. Laat het aan de sector over! Als CDA waarderen we onze vrijwilligers in de ‘Fryske Marren’. Zij zijn de kampioenen van de sterke samenleving. We voelen ons gesteund door het landelijke verkiezingsprogramma, het CDA die ten opzichte van de andere partijen ,de meeste aandacht voor vrijwilligers heeft. Aandacht voor elkaar in ons dorp, onze gemeente, ons land.

Lucienne Boelsma-Hoekstra, CDA