Laatste DigiD-bijeenkomst SeniorWeb

LEMMER - SeniorWeb Zuidwest Friesland heeft twee jaar achter elkaar met groot succes op zes verschillende plaatsen informatiebijeenkomsten over het gebruik van de DigiD gehouden.

De bijeenkomsten zijn in totaal door enkel honderden mensen bijgewoond. Veel mensen hebben met die informatie en met het bijbehorende boekje een eigen DigiD kunnen aanmaken. Overigens kregen de aanwezigen de mogelijkheid aangeboden om in een DigiD-workshop zich het werken met een DigiD verder eigen te maken. Van die mogelijkheid hebben enkele tientallen mensen gebruik gemaakt. Op vrijdag 24 februari, ‘s middags om twee uur houden ze de twaalfde en tegelijk laatste DigiD-voorlichtingsronde in de bibliotheek in Lemmer. SeniorWeb nodigt iedereen van harte uit om van die laatste mogelijkheid gebruik te maken. De DigiD-voorlichtingsbijeenkomst en DigiD-workshop zijn helemaal gratis. SeniorWeb Lemmer organiseert de voorlichtingsbijeenkomst en de workshop.

Op elke laatste vrijdag van de maand (14.00-15.30) bij SeniorWeb Lemmer op haar vaste plaats in de bibliotheek terecht met al uw digitale vragen over soft- en hardware (programma’s en apparaten).