Bouw tijdelijke woningen statushouders blijkt niet meer nodig

JOURE - De bouw van tijdelijke woningen voor statushouders is niet meer nodig. Het college stelt de gemeenteraad voor de tijdelijke woningbouw op de acht locaties te schrappen.

Door de extra inspanningen van de woningbouwcorporaties in de afgelopen periode heeft gemeente De Fryske Marren veel statushouders kunnen huisvesten. Daarbij is het aantal gezinsherenigingen sterk toegenomen. Ook is de instroom van vluchtelingen sterk gedaald en is de opgave voor de gemeente veel kleiner. Het bouwen van tijdelijke woningen voor statushouders is daarom niet meer nodig. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de woningbouwplannen voor de acht locaties definitief te schrappen. Tijdelijke huisvesting is niet meer nodig Door de extra inspanningen van de woningbouwcorporaties heeft de gemeente 149 statushouders gehuisvest. Dit betekent dat De Fryske Marren in 2017 in totaal nog 49 van de 108 statushouders moet huisvesten. Dit lukt in de bestaande huurwoningen van de drie woningbouwcorporaties. De taakstelling in 2016 was uitzonderlijk hoog 'We kunnen achteraf stellen dat de instroom van vluchtelingen in 2015 extreem hoog was', meldt de gemeente. 'Daardoor steeg de taakstelling in 2016 fors. Dit vroeg om een uitzonderlijke inspanning en vergaande plannen.' Geen locaties in reserve Als de vluchtelingenstroom en het aantal asielaanvragen groeit, wordt er een nieuw plan gemaakt. De gemeente houdt geen locaties in reserve. Zie ook: College DFM: acht locaties woningen voor statushouders