Geen extra extra promotie voor DFM binnen Culturele Hoofdstad Leeuwarden

JOURE - Gemeente De Fryske Marren gaat geen 50.000 euro extra investeren in Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden – Fryslân 2018. Het College van B&W heeft het verzoek om een euro per inwoner te investeren afgewezen. Het bedrag was bedoeld voor een promotiepakket waarmee de marketing- en promotie-inspanningen binnen de gemeentegrenzen zouden worden geïntensiveerd.

De raad heeft eerder besloten om een bedrag van € 210.000 toe te kennen aan het activiteitengeld en € 90.000 voor ambtelijke ondersteuning over een periode van 2,5 jaar. Er is een beperkt budget beschikbaar gesteld voor de communicatie rondom het gehele project. Binnen Culturele Hoofdstad Leeuwarden zijn verschillende initiatieven ontstaan in de gemeente De Fryske Marren zoals 11Fountains, Colourfield Performance en Printing Project Joure.