Column Knooppunt Joure | Aan de slag met de fly-overs

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 6: Aan de slag met de fly-overs

Wanneer je de laatste weken langs de A6 van of richting Lemmer reed, heb je de enorme heipalen vast wel zien liggen. Een paar weken terug zijn we gestart met de bouw van de steunpunten voor de fly-overs, om zo de nieuwe aansluiting A6/A7 te maken. Inmiddels zijn we een paar weken –en tientallen heipalen- verder. Steunpunten midden in het verkeer bouwen vergt veel voorbereiding en aandacht voor veiligheid. Dit geldt voor zowel de weggebruiker als voor ons als werknemer. Maar ook tijdens het bouwen in de middenberm gelden er strenge veiligheidseisen. De veiligheid wordt constant in de gaten gehouden. Voordat we begonnen met bouwen was het noodzakelijk een tijdelijk verkeerssysteem op de A6 te zetten, zodat er meer ruimte gecreëerd kon worden in de middenberm. Dit systeem is er in vijf nachten opgezet. Zo zie je dat je als uitvoerder absoluut geen 9-tot- 5-baan hebt. Ook wordt er zo nu en dan ’s nachts gewerkt om bijvoorbeeld werk in te halen dat door ongunstig weer niet kon worden uitgevoerd. De uitdaging van ’s nachts werken is om zoveel mogelijk productie te halen en tegelijkertijd een kwalitatief goed eindproduct af te leveren. De komende weken staan in het teken van de bouw van funderingspoeren en landhoofden voor de fly-overs. Het plaatsen van de 50 meter lange liggers wordt logistiek en qua planning een mooie uitdaging. Ik kijk ernaar uit!

Bote Hijlkema, Civieltechnisch uitvoerder