Verkiezingen | VVD

Joure - Het is nog maar enkele weken tot de landelijke verkiezingen. De politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s klaar. Maar veel kiezers zien door de bomen het bos niet meer. En wat heeft iemand uit De Fryske Marren voor belang bij de politiek in Den Haag? De lokale partijen leggen het de komende weken uit in de krant. Deze week is het de beurt aan het VVD.

Zeker Nederland

Zeker Nederland is het thema van de VVD voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. De afgelopen jaren zat Nederland in een crisis, maar niet alleen Nederland had hier last van, ook in onze eigen gemeente De Fryske Marren was dit merkbaar. Nederland en ook onze gemeente stond voor moeilijke keuzes om sterker uit de crisis te komen. We hebben grote bezuinigingen moeten doorvoeren, ook in zaken die de burger direct raken zoals met sport, cultuur en het dorpshuizen beleid enzovoorts, en dat deed pijn.

Landelijk heeft de VVD haar verantwoordelijkheid genomen wat ook zijn weerslag heeft op onze gemeente. Ook hier is een tijd aangekomen om weer te bouwen aan een mooie toekomst. Dit wil niet zeggen dat er ruimte is om bezuinigingen terug te draaien, maar wel om te zien hoe we dingen beter, slimmer kunnen doen om in de toekomst niet nog eens voor vervelende keuzes te komen.

Als gemeenteraad gaan wij niet over inkomens maar we kunnen wel op lokaal terrein werken aan een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers in het MKB. Als we ondernemers ruimte geven om te ondernemen komt er ook meer werk. Meer werk levert meer banen op en meer banen meer inkomen.

Dat doen wij door ruimtelijke regels niet onnodig betuttelend te laten zijn en te werken aan lagere lasten voor inwoners en ondernemers van onze gemeente. Wij hebben meegewerkt aan de verruiming van de winkeltijden op zon en feestdagen. Daar zijn wij in De Fryske Marren al jaren geleden mee gestart in het toenmalige Lemsterland.

Daarnaast is het ook van belang de landbouw te ondersteunen door onder andere te zorgen dat ook in het buitengebied snel internet beschikbaar komt. De VVD in onze gemeente zet zich hier al meer dan 15 jaar voor in. Eerst met internet via de satelliet in het buitengebied, nu door DFM op glas een warm hart toe te dragen. De VVD is dan ook blij met de provinciale ontwikkelingen en hoopt dat DFM op glas hier een goede bijdrage aan mag leveren.

De afgelopen jaren kwam de WMO en jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Zorg en de voorwaarden waaronder dichter bij de mensen. In onze gemeente komt dit goed op gang. De VVD zal de voortgang blijven monitoren en werken aan verbetering waar nodig om van deze verandering een succes te maken om zo te zorgen voor een beter leefklimaat.

We hebben te maken met krimp (met name in de kleinere dorpen), en er komen ook steeds meer ouderen waar goede, passende voorzieningen voor moeten zijn. Gelukkig hebben we in onze gemeente veel zaken hieromtrent goed geregeld en kunnen we met een goed gevoel de toekomst in, wat niet wil zeggen dat we achterover kunnen leunen. Er zal voortdurend bijstelling nodig zijn in een steeds dynamischer wereld.

Jos Boerland, Vice Voorzitter Fractie VVD De Fryske Marren