Grote opkomst bij wakzwemmen Reddingsbrigade Lemmer

LEMMER - In de winterperiode wordt veel geschaatst op natuurijs. Hierbij is het belangrijk om te weten wat de gevaren zijn en om hoe hier mee om te moeten gaan. Afgelopen woensdag- en vrijdagavond heeft Reddingsbrigade Lemmer dit met haar leden geoefend door middel van een simulatie in het zwembad.

Voor de jongere leden werd op woensdagavond een groot zeildoek over de helft van het zwembad gespannen. Aangezien deze leden jonger dan tien waren en het wakzwemmen erg spannend vonden, was het zeildoek deels wit van kleur en de rest was doorzichtig. Hierdoor was nog een groot deel van het zwembad onder het zogenaamde 'ijs' zichtbaar. Op vrijdagavond werd voor de oudere leden een zwart zeildoek gespannen, waardoor het donkere water onder het ijs gesimuleerd werd. Hierbij waren duiklampen aanwezig voor de simulatie van licht. De activiteit startte op beide avonden met een uitleg over veiligheid op het ijs en praktische tips van Ynschje Eizema. Ouders konden van de tribune de activiteit volgen en wellicht zelf ook nieuwe kennis opdoen. Na de algemene uitleg gingen de leden in groepen langs de uitgezette simulaties. Zo was er een kennismaking met het verlenen van eerste hulp bij ijsongevallen door zelf te werken met een warmtedeken. Ook kregen zij uitleg over hoe zichzelf en anderen te redden uit een wak en wat je het beste kan doen tegen afbrokkelend ijs. Als laatste werd gesimuleerd wat je moet doen als je onder het ijs komt en werd onder het zeildoek door gezwommen naar het volgende wak. Om de veiligheid extra te waarborgen waren drie duikers onder het 'ijs' aanwezig om de leden de juiste weg te wijzen of om hulp te bieden. Na de activiteit was er voor alle leden een warme muts en konden verhalen gedeeld worden onder het genot van koek en zopie verzorgd door Jumbo Lemmer en Bakkerij Breimer.