Burgemeester Krijgerplein krijgt bebouwing aan oostzijde

LEMMER - Op de plek waar tot begin 2015 het gemeentekantoor van Lemsterland stond, is een geheel nieuw plein ontstaan. Een deel van die open ruimte is nog leeg. Daar komt nu, zoals vastgelegd in de Centrumvisie Lemmer, verandering in.

De nieuwe bebouwing wordt de afronding van het nieuwe BK-plein. Om dat mogelijk te maken zal er eerst een officiële procedure gevolgd worden. Om de nieuwe bebouwing te realiseren is een bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en een verkeersbesluit nodig. In het beeldkwaliteitsplan legt de gemeente vast hoe de nieuwe bebouwing er ongeveer uit moet gaan zien. Zo moet de bebouwing een historische uitstraling hebben, passend in de omgeving. In het bestemmingsplan wordt beschreven op welke plek de bebouwing moet komen te staan en welke functies de bebouwing mag hebben. In dit geval detailhandel, lichte horeca en wonen. Tot slot moet er een (verkeers)besluit genomen worden omdat de Achterom afgesloten blijft voor doorgaand verkeer.

Het college heeft het bestemmingsplan al akkoord verklaard voor de inspraak. De raad zal het beeldkwaliteitsplan en het verkeersbesluit behandelen. Het raadsvoorstel wordt behandeld door de commissie ruimte op donderdag 16 maart. De gemeenteraad neemt dan naar verwachting op woensdag 29 maart een besluit. Gedurende zes weken kunnen mensen reageren op de plannen.

Na een positief besluit van de gemeenteraad organiseerd de gemeente een inloopavond om de plannen voor te leggen. Een datum voor deze inloopbijeenkomst is er nog niet, maar ze gaan uit van medio april.