Duurzaam en efficiënt centraal in Fries bodembeheer

FRYSLAN - De grootste saneringsoperaties in de Friese bodem zijn klaar. Het beheren van de nog aanwezige bodemverontreiniging krijgt de komende jaren vooral de aandacht.

In de nieuwe Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2016-2020 staat hoe de provincie Fryslân de komende jaren tot een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem wil komen. Daarin geldt de bodem als belangrijke factor voor terreinen als landbouw en energie. In de afgelopen jaren heeft de provincie alle zogenoemde humane spoedlocaties gesaneerd. Dat zijn locaties met verontreiniging die gevaar op kan leveren voor de volksgezondheid. De komende jaren pakt de provincie verontreinigde locaties aan waar risico’s bestaan voor verspreiding in het grondwater of voor de ecologie. Dat zijn er nu 16. Eind 2020 moet die operatie klaar zijn. Voor de resterende verontreinigingen bepaalt de gewenste ontwikkeling in het gebied of sanering nog nodig is Een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van onze bodem is belangrijk voor gezondheid, welzijn en welvaart. De bodem is onmisbaar voor de productie van bijvoorbeeld voedsel, maar ook voor schoon water of duurzame energie (aardwarmte). De Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond loopt tot 2020. Als gevolg van de Omgevingswet zullen de gemeenten het beheer van de bodem overnemen. Die wet komt er naar verwachting in 2019.