Verkiezingen | Christen Unie

Joure - Het is nog maar enkele dagen tot de landelijke verkiezingen. De politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s klaar. Maar veel kiezers zien door de bomen het bos niet meer. En wat heeft iemand uit De Fryske Marren voor belang bij de politiek in Den Haag? De lokale partijen leggen het de komende weken uit in de krant.

Christen Unie Fryslân is een pracht provincie waar ‘samen’ echt van waarde is. Friezen voelen zich met elkaar en hun taal en land verbonden. De ChristenUnie staat voor het Fries. Wij willen het in de Grondwet opnemen en Omrop Fryslân voorzien van extra geld voor het Fries. Als het aan ons ligt zorgen we ervoor dat er geen nieuwe gas- en zoutwinning komt in Fryslân. En als er ergens sprake van schade is door deze winning dan moet de schade goed vergoed worden. Wij staan ervoor dat de huidige overheidsbanen in Fryslân blijven en dat er nieuwe bijkomen. We willen een grotere sluis bij Kornwerderzand, kortere reistijden met met openbaar vervoer richting de Randstad en supersnel internet, ook op het platteland. In de Fryske Marren hebben we veel kleine scholen, die willen we open houden. Dit deel van de provincie kent veel agrariers. Als ChristenUnie willen we dat zij de ruimte krijgen om goed te boeren. De Fryske Marrren heeft ook prachtige natuur en dat willen we graag zo houden. Wij zijn een van de groenste partijen omdat ons doel is om in een generatie fossielvrij te worden, om zo onze schepping duurzaam te kunnen overdragen aan komende generaties. Kortom: Wij willen ervoor zorgen dat iedereen meetelt, dat we volop investeren in de toekomst van onze kinderen en wij blijven opkomen voor (godsdienst) vrijheid. Gerben Huisman, Nr. 11 Tweede Kamer verkiezingen 2017 ChristenUnie