Verkiezingen | NCPN

Joure - Het is nog maar enkele uren tot de landelijke verkiezingen. De politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s klaar. Maar veel kiezers zien door de bomen het bos niet meer. En wat heeft iemand uit De Fryske Marren voor belang bij de politiek in Den Haag? De lokale partijen leggen het de komende weken uit in de krant.

In 2008 brak de crisis uit. De door miljarden-speculaties opgeblazen luchtbel spatte uiteen. Grote banken kwamen in moeilijkheden en zijn met miljarden door de overheid gered. En de verantwoordelijken? Zij hoefden niet zoals veel van hun slachtoffers naar het UWV of de Gemeente voor een uitkering. Zij hoefden geen vernederingen te ondergaan. Ook gemeenten werden met veel lagere rijksbijdragen fors gekort, maar protesteerden niet. Zij wentelden de gevolgen af op welzijn, cultuur en sport, waar men het om andere redenen al moeilijk had. Vooral ook ouderen, zieken en gehandicapten werden niet gespaard. Zo worden winsten geprivatiseerd en verliezen gesocialiseerd! De 3 DFM-gemeenten hadden al eerder een 'bezuinigingsbijbel' laten schrijven - heel modern op z'n Engels 'Zero base' geheten - en gingen deze als richtsnoer voor de nieuwe gemeente gebruiken. Dit is hoe een door een grote politieke meerderheid gesteunde regeringspolitiek en gemeentepolitiek in elkaars verlengde liggen. De ongelijkheid neemt toe: 0,5% van de wereldbevolking bezit 38,5% van alle rijkdom op aarde. In Nederland bezit 1% van de rijksten 25% van het Nederlands vermogen. Wat de allerrijksten in percentage aan belastingen afdragen is te verwaarlozen, terwijl de lasten voor de meerderheid van de bevolking stijgen. Voor de laatsten is Nederland geen belastingparadijs! Ook de democratie, de besluitvormende en controlerende taken van de gemeenteraden, dreigt het loodje te leggen. De "Haagse' politiek - gestuurd vanuit de EU - wordt in belangrijke mate in de gemeenten uitgevoerd. Tot nu toe in De Fryske Marren door een grote politieke meerderheid met instemming. Rinze Visser, gemeenteraadslid NCPN.