Leerlingen Obs De Dam plukken al vruchten van Gepersonaliseerd Leren

Lemmer - Leerlingen Obs De Dam in Lemmer plukken al vruchten van Gepersonaliseerd Leren. Een half jaar geleden is de school gestart met Gepersonaliseerd Leren aan leerlingen van groepen 1 tot en met 5.

Bij Gepersonaliseerd Leren bepaalt een leerling deels zelf wat hij gaat leren en staan de leerdoelen van de leerlingen centraal. Directeur Mirjam Holwerda: ,,Na een half jaar merken we al dat de leerlingen zelf de regie pakken in het leren. Ook horen we van ouders dat hun kinderen thuis veel meer en enthousiaster vertellen over wat ze op school hebben gedaan. Deze manier van leren, op je eigen niveau en in je eigen tempo, is zoveel leuker voor kinderen dan het traditionele leren, waarbij de lesmethoden leidend zijn. Daar wilden we van af. We willen vernieuwend onderwijs bieden dat kinderen echt voorbereidt op hun toekomst.”

Leerdoelen

Bij gepersonaliseerd leren bespreekt de leerkracht tijdens coachingsgesprekken de individuele leerdoelen met de kinderen. Hierin wordt besproken wat de kinderen moeten leren en wat ze zelf leuk vinden om te leren. Hun taken worden vervolgens in een weekplanning plaatst. Een leerling weet hierdoor dat hij eind deze week bijvoorbeeld moet kunnen meten in centimeters en millimeters en welke spellingregels hij moet kennen. Wanneer dit is gelukt, noteert hij dit zelf in zijn portfolio.

Voortgang

In het portfolio houden de kinderen bij wat zij hebben geleerd en gemaakt. Daarnaast houdt het digitale leersysteem, waarmee de iPads van de leerlingen zijn verbonden, bij wat de kinderen leren. Ook past het systeem automatisch het niveau van de leerstof aan wanneer dat nodig is. De leerkracht heeft hierbij een coachende rol en volgt via een leerlingvolgsysteem de voortgang van de leerlingen.

Over Obs De Dam

Het team en de directie van openbare basisschool De Dam is ervan overtuigd dat leren goed op gang komt, wanneer een leerling lekker in zijn vel zit, uitgedaagd wordt en zelf betrokken is bij het leren. Obs De Dam behoort samen met openbare basisscholen De Meerpaal en De Tweespan tot Onderwijsteam Lemmer en is onderdeel van Gearhing.