Fraai slot Damclub Lemmer in Friese Hoofdklasse

LEMMER - Voor de laatste bondswedstrijd van dit seizoen moesten de Lemsters naar Rinsumageest. Het werd in alle opzichten een geslaagde avond.

Vooral het optreden van het invallende echtpaar Bouke en Zwaantje van der Werff sprak tot de verbeelding. Bouke leverde uitstekend werk door Tjalling Oegema op remise te houden, maar Zwaantje spande de kroon door de veel hoger geklasseerde Durk Douma een punt af te snoepen en daardoor de gelijke 6 – 6 eindstand mogelijk maakte. Mede door dit resultaat handhaafden de Lemster dammers zich moeiteloos in de Hoofdklasse.

In de onderlinge competitie revancheerde Barteld Kortstra zich door een afgetekende overwinning op Andries de Ruiter. Jan Niezen steeg weer eens boven zichzelf uit tegen Iepie Poepjes, die wat ze ook probeerde, geen winnend voordeel wist te behalen.

Uitslagen: Rinsumageest – Lemmer 6 – 6

K. de Vries – Hans Poepjes 1 – 1

A. Wiegersma – Iepie Poepjes 1 – 1

B. Oegema – Geert van der Molen 1 – 1

H. Elgersma – Feike Muurling 1 – 1

Tj. Oegema – Bouke van der Werff 1 – 1

D.Douma – Zwaantje van der Werff 1 – 1

Onderlinge competitie:

Geert van der Molen – Jaap Oosterdijk 2 – 0

JoopBeetsma – Willem Akkerman 2 – 0

Gabe Heijboer – Jan Visser 2 – 0

Iepie Poepjes – Jan Niezen 1 – 1

Andries de Ruiter – Barteld Kortstra 0 – 2