In de vuilniswagen kijken in de Himmelwike

LEMMER - De grote voorjaarsschoonmaak is weer in volle gang. Afgelopen week deden een 1.100 basisschoolleerlingen van veertien scholen mee aan de Himmelwike. Later sluiten nog eens 100 deelnemers van Plaatselijk Belangen en jeugdvogelwacht hier bij aan.

Gewapend met prikstokken, handschoenen en vuilniszakken is het zwerfvuil opgeruimd en maakten ze De Fryske Marren klaar voor het voorjaar. Wethouder Johannes van der Pal bracht een bezoek aan basisschool De Arke in Lemmer. Hij vertelde de kinderen over afval en afvalinzameling. Ook konden de deelnemende kinderen een kijkje nemen in de cabine van een vuilnisauto van de gemeente. Na deze activiteiten gingen de kinderen op pad om zwerfafval op te ruimen in de omgeving van hun school.

Alle deelnemende scholen kregen een knikkertegel van gerecycled plastic als beloning: een blijvende herinnering aan het belang van afvalscheiding en de mogelijkheden van hergebruik. Scholen konden gebruik maken van het lespakket Zwerfafval Mooi Niet! van Nederland Schoon of het lespakket Awareness Afval door de Friese Milieufederatie. De prikstokken, vuilniszakken en handschoenen zijn door de gemeente beschikbaar gesteld. De Himmelwike in gemeente De Fryske Marren wordt mede ondersteund door informatiecentrum Mar en Klif in Oudemirdum.