Veel geschuif en weinig winst bij Damclub Lemmer

LEMMER - In de onderlinge competitie waren er dit keer meer lange partijen, echter met veel geschuif maar weinig dadendrang.

Neem de partij Gabe Heijboer tegen Jan Niezen, in een drie om drie eindspel kon Gabe prachtig winnen met een drievoudige oppositie, maar schoof zijn schijf naar de verkeerde linkerkant. Ook Feike Muurling en Willem Akkerman waren niet bepaald op oorlogspad en besloten na lang heen en weer schuiven tot remise. Marjan Rutgers is al lang niet meer het ondergeschoven kindje en hield Andries de Ruiter moeiteloos in bedwang. Geert van der Molen werd op de flanken bijna onderste boven geschoven door Joop Beetsma maar herstelde zich door een krachtig centrum in elkaar te schuiven. Ook bij de dames Poepjes en Van der Werff was het voorzichtigheid troef en haalden al schuifelend de remise. Wat betreft de heren Achterstraat en Kortstra, laat die maar schuiven, en dat deden ze dan ook op overtuigende wijze.

Uitslagen onderlinge competitie: Willem Akkerman – Feike Muurling 1 – 1, Gabe Heijboer – Jan Niezen 1 – 1, Andries de Ruiter – Marjan Rutgers 1 – 1, Geert van der Molen – Joop Beetsma 1 – 1, Iepie Poepjes – Zwaantje van der Werff 1 – 1, Peter Achterstraat – Jaap Oosterdijk 2 – 0, Jelle Jellesma – Barteld Kortstra 0 – 2.