Column Knooppunt Joure | Maatschappelijk iets extra’s bij Knooppunt Joure

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 7: Maatschappelijk iets extra’s bij Knooppunt Joure

Als projectorganisatie Knooppunt Joure willen wij meer doen dan puur het project maken. We willen iets extra’s voor de maatschappij doen waar mogelijk. Dit noemen we de maatschappelijke plus. Als coördinator maatschappelijke plus probeer ik het onderwijs en de omgeving bij het project te betrekken. Vanuit onderwijs proberen we jongeren te interesseren voor de bouw. Dit doen we door bijvoorbeeld gastlessen op scholen te geven, maar ook door kinderen en jongeren opdrachten te laten uitvoeren die te maken hebben met het knooppunt.

Zo hebben we al eens met basisschoolleerlingen op een aantal ochtenden doe-opdrachten gedaan die met de bouw te maken hebben. Een groep kinderen maakte bijvoorbeeld een deel van een fly-over. Een andere groep maakte een eerste aanzet tot een landmark, een kunstwerk. Zeer recent hebben we als project meegedaan met het beroepenfeest On Stage. Daar kwamen 1000 middelbare scholieren op af. De scholieren konden zich inschrijven voor een doe-dag. Er hebben zich 17 leerlingen ingeschreven. Deze 13- tot 15-jarigen zijn vervolgens op het projectbureau geweest om wat te leren over de bouw. Als onderdeel hiervan zijn ze de bouw op geweest. Binnenkort gaan we met een plusklas ook weer een project doen. Deze klas gaat onderzoeken wat voor landmark er bij de ingang van Joure zou moeten komen. Vervolgens gaan ze dit ook echt ontwerpen.

Het is erg leuk om jonge mensen te interesseren voor de wegenbouw. Door op een project als Knooppunt Joure een kijkje te komen nemen, krijgen zij echt een idee wat het is om in de bouw te werken. Hiermee hopen we beroepen in de bouw aantrekkelijker te maken.

Anne Pennings, coördinator maatschappelijke plus