Koninklijke onderscheiding voor Jan Veenstra

JOURE - Jan Veenstra uit Ouwsterhaule heeft vrijdagavond een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en wordt daarmee Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra speldt hem het bijbehorende versiersel op tijdens het 25-jarig jubileumfeest voor medewerkers van Hof en Hiem in ’t Haske te Joure.

Veenstra is al sinds 1980 actief als vrijwilliger. In 1980 is de Windsurfclub in Drachten opgericht, hier was hij mede oprichter van. Hij heeft de jeugd gefaciliteerd door middel van opleiding en ondersteuning bij materiaal. Ook bij de stichting Stamppotje, door Jouke de Vries opgericht na zijn eerste indrukwekkende bezoek aan Sri Lanka in februari 2005 kort na de hartverscheurende Tsunami, heeft Jan Veenstra veel goeds gedaan. Naast zijn vrijwilligerswerk voor Sri Lanka zet hij zich ook al ruim 15 jaar in voor ouderen en mensen met een handicap in Roemenië. De zorg voor ouderen (verpleging en verzorging) in zustergemeente Medias heeft dankzij zijn ondersteuning enorme vooruitgang geboekt. Directeur-bestuurder Zorggroep Hof en Hiem Vanaf 1990 tot begin 2017 was Jan Veenstra directeur-bestuurder van Zorggroep Hof en Hiem in Sint Nicolaasga. Hij werd gekenmerkt als een zeer betrokken bestuurder die op innovatieve wijze telkens weer bezig was met 'zijn' huizen in Joure, Sint Nicolaasga, Lemmer, Balk, Follega en Rottum. De inzet van Jan Veenstra is intens, vanuit ’t hart en met kennis van zaken. Hij probeerde continu weer voor de hulp vragende ouder/mens een thuis te creëren en zijn medewerkers te motiveren tot het leveren van kwaliteit in hun handelen. Actief op meerdere terreinen Veenstra is sinds 2013 ledenraadslid van de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Naast zijn lidmaatschap van de ledenraad, heeft Jan Veenstra sinds begin 2016 zitting in de ledenraadscommissie Duurzaamheid van de bank. Naast bovenstaande activiteiten is de heer Veenstra van 1975 tot 1978 actief geweest in de lokale leerling-verpleegkundigen raad van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Ook heeft Jan in de OR gezeten van het ziekenhuis Nij Smellinghe. Optredens voor bewoners In de week van 27 maart is het 25-jarig jubileum binnen Zorggroep Hof en Hiem feestelijk gevierd. In alle woonzorgcentra (in Balk, Joure, Lemmer en Sint Nicolaasga) kwamen zangeressen Griet Wiersma, Anneke Douma en goochelaar Minze Dijksma de bewoners vermaken met een magisch muzikaal optreden. Dit trio had de sfeer er overal al snel in zitten. Dag Veenstra, hallo Van Arnhem De festiviteiten in de woonzorgcentra boden de bewoners de gelegenheid om persoonlijk en op informele wijze afscheid te nemen van directeur-bestuurder Jan Veenstra, die na 27 jaar het stokje overdraagt aan John van Arnhem. Van Arnhem, die begin deze maand startte als directeur-bestuurder, maakte op zijn beurt bij diezelfde gelegenheid nader kennis met bewoners en de aanwezige medewerkers. Feest voor vrijwilligers en medewerkers Op donderdagavond 30 en vrijdagavond 31 maart is het jubileum in Party- en zalencentrum ’t Haske te Joure gevierd voor de vrijwilligers en medewerkers van Hof en Hiem. Tijdens het medewerkersfeest werd Jan Veenstra blij verrast door de onverwachte komst van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren; Veenstra ontving te midden van zijn medewerkers een Koninklijke Onderscheiding en kreeg de versierselen voor Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld.