Regionale steun voor Yacht Builders Academy

JOURE - De Yacht Builders Academy kan rekenen op financiële steun uit de regio om haar plannen voor mbo-jachtbouwopleidingen in Friesland de komende tijd waar te maken. De provincie Fryslân en de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren kennen deze Academy een subsidie toe van gezamenlijk € 280.000,-.

Hiermee doen de provincie en de twee gemeenten een investering in de vraag naar meer en goed opgeleid personeel in de jachtbouwsector. Daarnaast heeft de toekenning als doel het betrekken van meer bedrijven bij de activiteiten rond de Yacht Builders Academy. De Yacht Builders Academy komt voort uit de bedrijfsschool, die ROC Friese Poort en De Vries Scheepsbouw sinds 2011 aanbieden op de werf in Makkum. De Nederlandse jachtbouwsector staat internationaal zeer goed bekend. Een groot deel van deze jachtbouw vindt plaats in Fryslân. Voor werkgevers in de Friese scheeps- en jachtbouw is het niet eenvoudig om mbo-gediplomeerden te vinden, die op technisch en maritiem niveau klaar zijn voor het werk van de toekomst. Met de Yacht Builders Academy brengen ROC Friese Poort en De Vries Scheepsbouw hier verandering in. Het is een impuls voor de Friese economie. Niet alleen het aantal studenten zal groeien met deze academie, ook het aantal bedrijven dat zich verbindt aan de Yacht Builders Academy neemt de komende jaren toe. Leren de praktijk
Jongeren en volwassenen kunnen op de Yacht Builders Academy unieke jachtbouwopleidingen volgen. Deze studenten zijn vrijwel dagelijks te vinden op de werf van De Vries Scheepsbouw in Makkum of op de opleidingswerf van ROC Friese Poort in Sneek om het vak te leren. Zij werken met de nieuwste technieken en materialen aan luxe jachten. Zo leren zij de topkwaliteit leveren die hun toekomstige werkgevers verwachten. Unieke opleidingen De mbo-opleidingen van de Yacht Builders Academy worden ontwikkeld in samenwerking tussen ROC Friese Poort en het bedrijfsleven. Dit geldt zowel voor de opleidingen voor jongeren als het aanbod voor bijscholing en omscholing voor volwassenen. De opleiding Scheeps- en Jachtbouw wordt alleen in Sneek en Rotterdam aangeboden. Uniek is de opleiding voor Jachtschilders niveau 4, die in ontwikkeling is. Ook is ROC Friese Poort de enige aanbieder van opleidingen in de Watersportindustrie.