De Ontmoeting: Herjan Reuten

Lemmer - In de rubriek De Ontmoeting verhalen over waar mensen elkaar ontmoeten. Deze week is Herjan Reuten aan het woord. Als directeur van het Zuyderzee Lyceum in Lemmer vindt hij ontmoeting op school erg belangrijk.

Wie ben je? “Mijn naam is Herjan Reuten, ik ben 51 jaar en ik werk als directeur op het Zuyderzee Lyceum in Lemmer. Al ruim 27 jaar ben ik betrokken bij de school. Ik begon als docent en ben nu sinds acht jaar directeur. Ik ben er langzaamaan ingegroeid. Wat ik belangrijk vind is ontmoeting en verbinding. ”

Het Zuyderzee Lyceum heeft een Internationale Schakelklas (ISK), wat is dat voor klas? “Wij bieden zo’n tien jaar ISK onderwijs. ISK is de verzamelnaam en daarin heb je allerlei gradaties. Wij richten ons met name op eerste opvang anderstaligen; leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die in een asielzoekerscentrum wonen. Nu is daar een nieuwe groep bij gekomen, een groep statushouders. Die statushouders komen hier in de gemeente wonen, zijn volwaardig burger en blijven in Nederland. Voor die kinderen uit die groep gaan we kijken hoe snel we ze echt wat mee kunnen geven om te slagen in het onderwijs en de maatschappij. Wij willen die leerlingen zo rijk mogelijk onderwijs bieden. Bij rijk onderwijs vinden wij het van belang dat ze in contact komen met reguliere leerlingen. Dat doen we met behulp van verschillende projecten.”

Wat voor projecten bijvoorbeeld? “Laatst organiseerden we een speeddate. Leerlingen van de ISK bereidden vragen voor die ze de leerlingen van het reguliere onderwijs wilden stellen en andersom. Die leerlingen matchten we met elkaar en daar ontstonden de meest leuke dingen uit. Kinderen zijn kinderen, die willen elkaar ontmoeten. Maar we zijn bijvoorbeeld ook met leerlingen naar een boerderij geweest en dan leggen kinderen snel de link met waar ze vandaan komt. Je merkt al snel dat er meer overeenstemming is dan er verschillen zijn tussen de leerlingen. De reguliere leerlingen gaan ook beduidend anders tegen de vluchtelingen aankijken. Door die projecten zie je meer begrip en nieuwsgierigheid bij de leerlingen.”

Op het Zuyderzee Lyceum kunnen leerlingen ook jongerenwerkers ontmoeten, hoe zit dat? “JongFM, jongerenwerk hier in Lemmer, wilde dichterbij de jeugd gaan zitten. Ze vroegen aan ons of ze in de school terecht konden. Nu is hier twee middagen in de week jongerenwerk aanwezig. JongFM krijgt hierdoor meer bekendheid bij onze leerlingen en onze leerlingen kunnen meewerken bij projecten van JongFM. Jongerenwerk zit hier nu twee schooljaren en er zijn al mooie projecten ontstaan. Van het organiseren van het kerstgala, samenwerken voor een goed doel tot het geven van voorlichting. Op dit moment geven eigen leerlingen voorlichting in klassen als het gaat over hoe je met elkaar omgaat en hoe je pesten tegen kunt gaan. Leerlingen van ons geven de voorlichting en jongerenwerk begeleidt. Dat vind ik een hele geslaagde. Ik geloof heel erg in dit model. Zet groepen bij elkaar en dan ontstaat er wat.”

Welke projecten zou je graag nog willen organiseren? “Daar heb ik niet meteen een antwoord op. Er ontstaan vanzelf dingen, vanuit het een ontstaat het ander. Je kunt ook vanuit succeservaringen praten. Als iets lukt, dan heb je het er met elkaar over en kijk je wat andere mogelijkheden zijn. Ik geloof heel erg dat je steeds de kinderen, de doelgroep, erbij moet betrekken. Wat is leuk? Waar is behoefte aan? Zo ontstaan dingen. Ik ben afgestapt van het idee dat alles volgens plan moet. Eerst dit, dan dat, het moet organisch zijn. Het komt vanzelf. Door elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn, ontstaat er wat. Niet leerlingen iets opleggen, dat werkt niet.”

Mieke van Veen