Duurzame sportaccommodaties

JOURE/LEMMER - Sport Fryslân gaat in opdracht van gemeentes De Fryske Marren, Littenseradiel, Súdwest- Fryslân en Provincie Fryslân verenigingen helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie.

In de drie gemeentes hebben meer dan 100 sportverenigingen baat bij investeringen in energiebesparing en duurzame energie.

Informatiebijeenkomst

Op 20 april vindt de informatiebijeenkomst ‘Win(st) met energie’ plaats bij tennisvereniging L.T.C. NOMI in Sneek. Sportverenigingen krijgen hier advies over hoe ze de energiekosten structureel omlaag kunnen brengen. Wethouder Durk Durksz opent de bijeenkomst.

Ook VV Lemmer is hier aanwezig. Zij hebben naar aanleiding van de vorige bijeenkomst een energiescan laten uitvoeren. ,,Dat heeft onze ogen geopend’’, zegt Benno Bergstra, bestuurslid bij de voetbalclub. ,,Die scan laat zien waar je in kunt investeren en wat het je oplevert. Je wordt echt met je neus op de feiten gedrukt.’’ VV Lemmer heeft de subsidie ontvangen voor de materiaalkosten. De uitvoering wordt aan de club zelf overgelaten waarvoor ze hulp krijgen van hun sponsoren. Eerder dit jaar zijn de boilers al vervangen. In de zomerstop gaat de voorgevel eruit en wordt dubbelglas geplaatst. Het dak wordt opnieuw geisoleerd en de verlichting in de kleedboxen wordt vervangen door Led-verlichting met sensoren. De verwachting is dat de energiekosten fors gaan dalen. ,,Op de verlichting zouden we negentig procent moeten gaan besparen’’, gaat Bergstra verder. ,,Voor dat geld kun je een hoop andere leuke dingen doen.’’

In Fryslân zijn 450 sportverenigingenverantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van een eigen accommodatie. In januari 2018 kunnen sportverenigingen een subsidieaanvraag indienen. Provincie Fryslân en Sport Fryslân zijn dit project gestart om verenigingen te laten profiteren van de subsidieregeling.

Brenda van Olphen