Verhalen van een dwangarbeider

SINT NICOLAASGA - In het boek Verzoening zijn de memoires opgeschreven van Ds H.A. Denkers. In het boek vertelt hij over zijn tijd als dwangarbeider en geestelijk verzorger namens de Hervormde Kerk, in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een tweetal verhalen spelen zich ook af in Friesland, na de oorlog.

In juni 1943 vertrekt Herman Denkers, dan nog geen 21 jaar oud en aankomend student theologie, als dwangarbeider naar Stuttgart. Samen met lotgenoten maakt hij daar heel veel oorlogsleed mee. Er is veel haat naar de nazi’s maar ook ervaart hij, door nauwe contacten met de plaatselijke kerk. de zorg van goedgezinde Duitsers die zich over hem en zijn vrienden ontfermen. De memoires schetsen de sfeer, de keuzes die hij daarbij moet maken, de spanningen, de momenten van angst voor dood of leven. Maar ook schetst hij de lichtpuntjes die hij meemaakt. Een hecht geloof speelt daarbij een belangrijke rol. Ervaringen die bepalend zullen zijn voor de tijd van leven na de oorlog waarbij haat plaatsmaakt voor verzoening en verbinding tussen mensen met verschillende overtuigingen.

Ds. Denkers was vanaf 1952 tot en met 1978 zeer actief en gezien, in Friesland. Hij was Nederlands Hervormd predikant in onder andere Bantega, Oosterzee en Echten en ruim tien jaar directeur van vormingscentrum De Oorsprong in Sint Nicolaasga.

Het boek is uitgegeven op het initiatief van zijn zoon Jan Denkers. ,,Het boek heb ik uitgegeven in op eigen initiatief en in de sfeer van het doorgeven van verhalen uit de Tweede Wereldoorlog: Vrijheid geef je door – de kracht van het persoonlijke verhaal’’, zegt hij.

Verzoening nu gereed en komt beschikbaar voor verkoop, nog net voor 4 en 5 mei. De eerste oplage, in eigen beheer (ISBN 978-90-826825-0-2) is beperkt. Het boek is bij voorinschrijving te bestellen op de website van Denksaam onder www.denksaam.nl/verzoening. Het boek komt waarschijnlijk ook te koop bij een paar boekhandels in Almere en in Noordoost en Zuid-Friesland. Bij een positieve opbrengst van het boek zal Jan Denkers een donatie doen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei.