Meer muziek op basisschool De Reinbôge Bantega

BANTEGA - Vanaf volgend schooljaar wordt er op De Reinbôge in Bantega meer muziek gemaakt.

In samenwerking met cultuurcoach Marijke Djurrema van Miks welzijn en It Toanhûs heeft de basisschool, in het kader van de muziekimpulsregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie, een plan gemaakt en een aanvraag gedaan. Onlangs heeft De Reinbôge bericht gekregen dat hun aanvraag is gehonoreerd. Gezien De Reinbôge in Bantega heeft gekozen voor het uitwerken van een profiel voor boeiend onderwijs voor hun school, past de muziekimpulsregeling goed in het beleid voor de komende jaren. De komende drie jaar wordt er intensief ingezet op coaching van de leerkrachten voor structureel muziekonderwijs.

It Toanhûs verzorgt een coachingstraject voor de leerkrachten, in de vorm van workshops en individuele coaching met als doel dat de leerkrachten na drie jaar in staat zijn om zelfstandig muziekles te geven. De kinderen krijgen structureel muzieklessen aangeboden en er is geld beschikbaar om te investeren in materiaal. Er wordt niet alleen binnenschools aandacht besteedt aan muziekonderwijs, maar ook buitenschools zal muziek breed gepromoot worden. Hiervoor wordt een structurele samenwerking opgezet met de muziek- en zangverenigingen in Bantega en omgeving. Daarnaast kunnen de kinderen na schooltijd terecht bij het ruime aanbod van It Toanhûs in Joure.