Digitalisering administratie van graven

Joure - Gemeente De Fryske Marren gaat van ieder graf in de gemeente een foto maken om de papieren administratie te kunnen digitaliseren. De digitalisering van de veertien begraaplaatsen is deze maand van start gegaan en is naar verwachting eind dit jaar klaar.

De gemeente wijst erop dat mensen een fotograaf kunnen aantreffen op de begraafplaatsen. Daarnaast is de gemeente bezig met het onkruidvrij maken van de half-verharde paden op de begraafplaatsen. In 2016 hebben is een proef gedaan met onkruidbestrijding. De firma Vertisol gaat de komende drie jaar de half-verhardingen op de begraafplaatsen beheren en onderhouden.