Toch euro per inwoner extra voor culturele hoofdstad

JOURE - Het college van B&W is teruggekomen op het eerder genomen besluit om geen extra geld te stoppen in promotionele activiteiten voor Leeuwarden-Fryslân 2018. Gemeente De Fryske Marren geeft als nog een euro per inwoner extra aan het project. Dit omdat de projectbijdrage van € 1 leidt tot meer bekendheid van LF-2018 en ook andere gemeenten meedoen met het project.