Column Knooppunt Joure | De omgeving van Knooppunt Joure

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 8: De omgeving van Knooppunt Joure

Als omgevingsmanager wil ik de omgevingvan Knooppunt Joure zo goed mogelijk op de hoogte houden. Dat doen we onder andere door tweewekelijks een BLVC-overleg te houden. Dit staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. In deze bijeenkomst praten we partijen als gemeente De Fryske Marren, Rijkswaterstaat, provincie Fryslân, hulpdiensten en openbaar vervoer bij over de huidige en komende werkzaamheden. Ook communiceren we regelmatig met dorpen en belangenorganisaties. We hebben bijvoorbeeld gesproken op ledenvergaderingen, we zitten om tafel met de SKS, maar ook organiseren we zelf informatieavonden.

Naast omgevingsmanager ben ik ook verkeerskundige. In het project ben ik medeverantwoordelijk voor het maken van verkeersmaatregelenplannen. Dit zijn plannen voor maatregelen die buiten op de weg worden gezet, zodat de bouw mogelijk wordt. Dit vergt veel overleg en gepuzzel, omdat we weinig werkruimte hebben. Het bouwverkeer moet in- en uitvoegen, de hulpdiensten en afsleepdiensten moeten er langs kunnen en het verkeer moet blijven doorstromen. Dit wordt allemaal besproken in een verkeersteam. Daarna worden de plannen doorgenomen met belanghebbende partijen voordat er tot uitvoering wordt overgegaan. De komende periode wordt dynamisch, omdat er veel wisselingen in het verkeer gaan plaatsvinden. Dit vergt voorbereiding, maar dat maakt het werk leuk en afwisselend.

Dat er een grote interesse is in project Knooppunt Joure blijkt uit de vele aanvragen die we binnen krijgen. Excursies met scholieren, een fietstocht met oud-medewerkers van de gemeente of een aanvraag van een kerkdienst op het project. Het is een greep uit de aanvragen die we voorbij zien komen. Voor ons een mooie aanleiding om de bouwlocaties open te stellen voor het publiek. Eerder deden we dit al tijdens de Low Coffee op de Hollandiastraat.Op zaterdag 20 mei aanstaande organiseren we een Open Dag waarbiju een kijkje kunt nemen op de verschillende bouwlocaties. En uiteraard staan we klaar om u te informeren over de voortgang en kunt u vragen stellen. Blijf op de hoogte via www.knooppuntjoure.nl en social media. Graag tot ziens op zaterdag 20 mei.

Mente Bonestroo – Omgevingsmanager Gebr. van der Lee