Ingezonden brief | De wereld op zijn kop

Joure - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Het NCPN-raadslid van De Fryske Marren, Rinze Visser, wordt nogal eens aangesproken door inwoners als zij menen door de gemeente onrechtvaardig behandeld te zijn en vragen hem dan om hulp. Vaak gaat het dan om kwesties van sociale aard. Over twee zaken schreef het NCPN-raadslid laatst een brief om uitleg over de volgens hem onjuiste behandeling door de gemeente. Dit met medeweten van de betreffende inwoners. Op een van zijn brieven had hij, noch de betrokkene, na zes weken nog geen enkele reactie gehad en vroeg hij schriftelijk alsnog om een reactie.

Op een avond ging de telefoon. Een dame begon over de brief en ging uitweiden over de zaak. Het NCPN-raadslid echter verlangde een schriftelijk antwoord, zo ook ook op zijn andere brief. Een aantal dagen later kwamen er twee brieven van de juridische (!) afdeling van de gemeente, met de mededeling dat er geen uitleg aan hem gegeven kan worden omdat hij geen gemachtigde van de door de gemeente gedupeerde inwoners is en dat het sociaal wijkteam rechtstreeks contact met deze inwoners heeft.

De NCPN trekt hieruit de conclusie dat de gemeente meent dat inwoners die de NCPN-volksvertegenwoordiging verzoeken voor hen op te komen, tegen dit raadslid beschermd moeten worden. De wereld op z'n kop! De gemeente De Fryske Marren, die buiten de gekozen gemeenteraad om, een aantal sociale regelingen een zachte dood wil laten sterven, wil daarbij kennelijk niet gestoord worden.

NCPN-Lemmer/DFM

Reactie gemeente De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren geeft als reactie niet in te willen gaan op individuele gevallen in verband met de privacy wetgeving. Wel is ‘het signaal serieus genomen’ en zijn gesprekken gestart met de betreffende personen. Ewoud de Jager, juridische zaken De Fryske Marren, heeft waardering voor de inzet van Visser maar benadrukt dat het raadslid geen gemachtigde is voor de inwoners. ,,Rinze Visser is in dit geval een burger en geen juridische partij. Het praten wordt nu gedaan met de mensen zelf’’, zegt hij. ,,De kwestie is zeer vertrouwelijk. Hiermee moet je volstrekt volgens de regels werken.’’