Ingezonden brief | Leren van het Eintsje fan d’ daam

Lemmer - Onlangs stond Eintsje fan d’ daam op de agenda van de gemeenteraad. Wat was het geval: Het college wilde het gebouwtje vervangen, er moest een nieuw baken komen op de Westhavendam. Reuring in Lemmer. Het ‘Eintsje’ is populair, de Lemsters zijn gehecht aan hun cultureel erfgoed en kwamen in opstand. Het college betaalde leergeld en liet de gemeenteraad weten met een nieuw voorstel te komen.

Op 1 januari 2014 ontstaat de gemeente De Fryske Marren uit de fusie tussen de gemeenten Skarsterlân, Gaasterlan-Sleat en Lemsterland. Vanaf dat moment bestaat de gemeente DFM uit 50 dorpen, streken, gehuchten en 1 stad en telt 51.300 inwoners, dat zijn 142 inwoners per km2. Kernen onderscheiden zich door een eigen identiteit. Lemmer is geen Joure en Joure is anders dan Balk. Bestuurders tonen tot nu toe echter weinig lef om kernen specifiek te positioneren in hun beleid. Van een duidelijke couleur locale van de kernen zie je weinig terug in het beleid van de gemeente. En daar zit het probleem.

Het democratisch perspectief is een kwestie van balans tussen gevoel en zakelijkheid. De zakelijkheid heeft betrekking op het uitvoeren van wetten en regelgeving in de gemeente. Het gevoel gaat over de relatie met de inwoners. Bij het besturen van kernen is het zaak dat de burger zich gehoord en gezien voelt.

Het college mag blij zijn met de assertieve houding van de Lemster burgers, dat is tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer. De felle kritiek is feitelijk een gratis advies. Het college heeft er goed aan gedaan om deze kritiek serieus te nemen en hier consequenties uit te trekken. Maar het wordt nu hoog tijd om structureel in te zetten op het ontwikkelen van een couleur locale.

Frans Westra, Fractievoorzitter PvdA De Fryske Marren