Arie Aalberts voorzitter Raad van Toezicht Proloog

JOURE - Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden heeft ingestemd met de voordracht van Arie Aalberts als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Proloog.

De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, Joke Hoftijser, heeft aangegeven haar functie als voorzitter per 1 juli 2017 te willen neerleggen. Zij heeft de functie van voorzitter vervuld vanaf april 2013. Arie Aalberts, voormalig burgemeester van De Fryske Marren, treedt op 1 juli in dienst.

Stichting Proloog is de onderwijsorganisatie voor het openbaar basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden. Met 23 openbare basisscholen biedt Proloog onderwijs aan kinderen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wergea, Warten, Wirdum, Grou, Jirnsum, Reduzum en Lekkum.