Recensie | De heksen van de nacht

SNEEK - Decennia lang was de vliegtuigstrip een pover bestaan toebedeeld binnen het beeldverhaal.

Een aantal series zou het lang volhouden, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan: ‘Buck Danny’, ‘Tanguy & Laverdure’, ‘Dan Cooper’ en de stripverhalen naar de jeugdboeken van W.E.Johns: ‘Biggles’. De laatste jaren zijn er diverse series toegevoegd aan dit genre door uitgeverij Silvester, zoals ‘Angel Wings’, ‘Edelweiss’, ‘Boven de wolken’ en ‘De Nachtuil’. De laatste serie verscheen aanvankelijk in hard cover en ligt momenteel als soft cover in de boekhandel. ‘De Nachtuil’ geeft de luchtstrijd weer rond Rusland gedurende de jaren 1943-1945, waarbij het opvalt dat hetgeen er aan beide kampen gebeurt in de verhalen een plaats krijgt. De trilogie ‘De Nachtuil’ geeft de gebeurtenissen op vernuftige wijze weer, vanuit diverse standpunten en computer-ingekleurd, zodanig dat iedere afbeelding een “schilderijtje” genoemd mag worden. De makers, scenarist Yann en tekenaar Romain Hugault, hebben binnen de stripwereld zodanig naam gemaakt, dat de lezers de wederwaardigheden van de Luftwaffe en de Heksen van de Nacht in één ruk zullen uitlezen ondanks de vele toevalligheden, die er plaatsvinden… Yann & Hugault: ‘De Nachtuil 1’, ‘Heksen van de nacht’. Silvester. ISBN 978 94 6306 186 5. In ‘De Nachtuil’ zijn het fictie en historie, die hand in hand gaan. De belevenissen van Lilya Litvasky en Adolf Wulf zijn pure fictie, een bitterzoet sprookje gelijk. De historische context daarentegen is maar al te waar: Nadat het Duitse leger op 22 juni 1941de Sovjet Unie binnenviel, dienden zich in korte tijd een klein miljoen vrijwilligsters aan waarvan een deel bij de luchtmacht belandde! De meesten waren 15 -18 jaar oud en zagen het als een plicht hun land te dienen. De Sovjet Unie was het eerste land dat vrouwen toeliet als piloten bij vliegmissies. Vanaf 1942 kende hun leger drie militaire eenheden van vrouwelijke gevechtspiloten, die ’s nachts bombardementen gingen houden. Ze waren zo succesvol dat de Duitsers, die wisten met geduchte tegenstanders van doen te hebben, hen vreesden en hen “Nachtheksen” noemden. Velen zouden het niet overleven. 23 -Jarigen werden al “veteranen” genoemd, “oude dames”! Het mag zeer verwonderlijk heten dat de Nachtheksen tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanzien genoten, maar na beëindiging hiervan met de nek werden aangekeken. Ze hadden immers “vrouwonvriendelijke werkzaamheden” verricht, “te midden van mannen…” Lilya en haar eskader proberen in de winter van 1943 de Duitse luchtmacht het vuur aan de schenen te leggen, waarbij Wulf en de zijnen geduchte tegenstanders blijken te zijn, de rebelse piloot die in zijn hart het nationaal socialisme zelfs haat! Yann & Hugault: ‘De Nachtuil 2’, ‘Kameraad Lilya’. Silvester ISBN 978 94 6306 187 2. De Duitse Luftwaffe lijdt in de herfst van1944 meer en meer verliezen en delft meer en meer het onderspit in de hel aan het Oostfront. Lilya en de haren worden er welhaast overmoedig van. Oberleutnant Wulf vertrouwt naast zijn moed op de talisman welke hij van zijn dochtertje Romy meegekregen heeft. De kracht van de talisman is echter niet toereikend voor de Oberleutnant. Dan ontmoet Wulf Lilya in levende lijve als zij neergehaald is en gevangene van de Wehrmacht is geworden. De doorstane angsten en begrip voor de tegenstander brengen hen tot elkaar… Lilya ziet kans te ontvluchten met de talisman van Wulf op zak. De “fascistische geluksbrenger” lijkt haar welgezind te zijn, maar belandt uiteindelijk in het vuur… Yann & Hugault: ‘De Nachtuil 3’, ‘Wulf & Lilya’. Silvester ISBN 978 94 6306 188 9. Het is voorjaar 1945 wanneer de Wehrmacht geplet lijkt te worden door enerzijds de Sovjetjagers en anderzijds de onophoudelijke Amerikaanse bombardementen. Na de dood van zijn dochter lijkt het leven van Wulf afgedaan te hebben. Hij verkiest steeds gevaarlijker missies, een automaat zonder emotie…Na de ineenstorting van het Derde Rijk wordt de krijgsgevangen Wulf op transport gezet naar een afgelegen Sovjet –gevangenenkamp. Lilya, die zou hebben geheuld met de vijand, is echter eveneens als Russische krijgsgevangene onderweg naar een kamp… Koos Schulte