Eerste groep statushouders ondertekent Participatieverklaring gemeente De Fryske Marren

Joure - Een 25 statushouders hebben maandag samen wethouder Janny Schouwerwou van gemeente De Fryske Marren de Participatieverklaring ondertekend.

Zij zijn de eerste groep die het uitgebreide Participatie Verklarings Traject van gemeente De Fryske Marren heeft doorlopen. Met het ondertekenen verklaren zij kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat ze deze respecteren. Daarnaast verklaren zij actief een bijdrage te willen leveren aan de Nederlandse samenleving. Daarbij mogen ze er natuurlijk ook op rekenen dat ze hiervoor de ruimte krijgen van hun medeburgers.

Het ondertekenen van de participatieverklaring is een wettelijke verplichting om te kunnen inburgeren. De Fryske Marren heeft er voor gekozen om voorafgaand aan de ondertekening een intensief cursustraject van tien dagdelen aan te bieden. De gemeente vindt het belangrijk dat statushouders niet alleen de verklaring ondertekenen, maar ook goed weten wat dit inhoud en dit respecteren. Hierdoor krijgen zij een betere kans om in te burgeren.