College wil investeren in omgeving, zorg en duurzaamheid

JOURE - Gemeente De Fryske Marren sluit het jaar 2016 af met een positief saldo van €154.000. Het college presenteert deze week de jaarrekening 2016 en de kadernota 2017. Het saldo is iets lager dan vorig jaar. Dat komt omdat De Fryske Marren de komende tien jaar minder woningen mag bouwen dan gepland en door een stijging van het aantal bijstandsontvangers (6 procent).

In de kadernota van dit jaar stelt het college voor aan de raad om de OZB (onroerende zaakbelasting) in 2018 minder te verhogen dan in de jaren daarvoor. Het college wil de komende tijd meer te investeren in de WMO-voorzieningen om deze op het gewenste niveau te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de basisvoorzieningen zoveel mogelijk inspelen op de behoefte aan ondersteuning en maatwerk bij inwoners. Ook wil het college investeren in duurzaamheid. Zo stelt het college geld beschikbaar voor openbare verlichting en kunnen ze door het gebruik van LED-lampen besparen op stroomkosten.

Het inzamelen van oud papier blijft de gemeente samen met het verenigingsleven doen. In die gebieden waar de gemeente oud papier zelf inzamelt, worden papiercontainers ingezet om oud papier beter te scheiden. Eén van de andere voorstellen is om te investeren in een kunstgrasveld op sportpark De Rien in Lemmer. Ook wil het college geld beschikbaar stellen voor het opknappen of herinrichten van een aantal locaties verspreid over de gemeente zoals het afwerken van de omgeving rondom het project Knooppunt Joure en de Roazebosk, het aanpassen van de Straatweg in Lemmer, de driesprong bij Huisterheide en de kruising De Dolten-Frankrijkdreef tussen Oudehaske en Vegelinsoord. Op een aantal plekken wil het college investeren in nieuw openbaar groen: de MFA Lemstervaart, Sinnebuorren en Maria Goretti in Joure en de Dobbeleane in Sint Nicolaasga.

Een aantal bruggen zijn aan vervanging of renovatie toe. Het college geeft de voorkeur aan een nieuwe, onderhoudsvriendelijke brug tussen Skipsleat en Wyldehoarne in Joure. Ook zijn er acht kleine, houten (wandel/fiets-) bruggen die aan vervanging toe zijn. Verder wil het college ruimere openingstijden voor de bruggen omdat de proef hiermee positief was en voorziet in een behoefte.

De jaarrekening 2016 en de kadernota 2017 worden behandeld op 5 juli. De begroting