Leerlingen Tweespan wagen de sprong

LEMMER - De leerlingen van De Tweespan hebben donderdag deelgenomen aan een fierljep clinic in IJlst van het project “Fryske sport yn dyn klasse”.

De clinic werd gegeven door Pieter Bult, voormalig topfierljepper uit IJlst. Hij vertelde over het ontstaan van het fierljeppen en daarna begon de training in het zand, waar de kinderen de basistechnieken werden geleerd. Al gauw werd duidelijk dat er veel fierljeptalent aanwezig was, zodat er al vlot toewerkt kon worden naar een echte fierljepsprong vanaf de schans over het water. Onder luid gejuich van de kinderen en ouders hebben veel kinderen de sprong gewaagd. Omdat de overkant soms nog nèt iets te ver was, leverde dit naast veel hilariteit van de toeschouwers dus ook een nat pak voor de fierljeppers op.

De ambitie van de initiatiefnemers van “Fryske sport yn dyn klasse” is dat ieder kind die de basisschool verlaat kennis moet hebben gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk Damjen, Fryske hynstesport en reedriden. Middels een digitaal lespakket en clinics wordt dit mogelijk gemaakt.