Column Knooppunt Joure | Werken bij een alliantie

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 9: Werken bij een alliantie

Met verschillende organisaties werken we aan het project Knooppunt Joure. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren vormen samen de alliantie. Het mooie aan de alliantie is dat de partijen werken op basis van gelijkwaardigheid. We hebben een samenwerking met oog voor elkaars belangen en maken gebruik van elkaars kennis en kunde. Omdat ook het gemeentelijk wegennet onderdeel uitmaakt van het project is het een voordeel dat de gemeente direct en rechtstreeks betrokken is. Als beleidsmedewerker verkeer ben ik al sinds de allereerste gesprekken, inmiddels ruim tien jaar geleden, werkzaam in deze projectorganisatie. Naast dit project geef ik ook verkeerskundige adviezen over andere projecten in de gemeente zoals N359 Lemmer, woonplan Broek Zuid en Poort van Zuidwest-Friesland.

Voor Knooppunt Joure ben ik het eerste aanspreekpunt tussen de projectorganisatie, aannemer en gemeente in de volle breedte. Ik coördineer taken en werkzaamheden zoals het verlenen van vergunningen, betalen van rekeningen en het toekomstig beheer en eigendom. Ook maak ik deel uit van het omgevingsteam waar we gaan voor minimale hinder voor en een goede bereikbaarheid van Joure en omgeving tijdens de werkzaamheden. Als gemeente vinden we het belangrijk dat de omgeving goed is aangehaakt. Mijn taak is om de gemeentelijke belangen te waarborgen en te zorgen voor interne afstemming.

Een ander voordeel dat we als gemeente in de alliantie zitten is dat we direct invloed kunnen uitoefenen en werk met werk kunnen maken. We hebben bijvoorbeeld werk toegevoegd aan dit project, zoals de nieuwe Entree Joure. De huidige minironde wordt straks vervangen door een ovatonde, er komt een busplein en er worden nieuwe fiets- en voetpaden aangelegd. Als beleidsmedewerker verkeer houd ik me ook bezig met het beoordelen van verkeersmaatregelplannen. Ik houd van deze afwisseling: het ene moment ben ik bezig met verkeersmaatregelen, het andere moment met bewegwijzering, het busstation of sta ik burgers te woord zoals tijdens de Open Dag van Knooppunt Joure. Ik vind het erg fijn dat ik het werk voor Knooppunt Joure mee mag afmaken.

Faakje Hoekstra, Beleidsmedewerker verkeer