Europakinderhulp zoekt zestien gastgezinnen

JOURE - Het leek enkele maanden geleden nog goed te gaan. De aanmeldingen voor het in huis nemen van vakantiekinderen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Belgie kwamen binnen en de 29 vrijwilligers van Europa Kinderhulp Friesland bereidden zich dan ook al voor om eindelijk, na jaren van teruggang, weer meer vakantiekinderen uit te kunnen nodigen.

Helaas bleek deze opleving maar tijdelijk en de verwachting groter dan de werkelijkheid. Door onbekende oorzaak stokten de aanmeldingen. Oproepen in deze krant en ook via andere kanalen hadden niet het gewenste effect. Daarbij kwam dat vakantieouders, die in het voorgaande jaar of voorgaande jaren, een vakantiekind in hun gezin hadden opgenomen en hadden aangegeven dit in 2017 weer te doen, ineens afhaakten.

Hoe groot is de teleurstelling bij het vakantiekind wanneer hij of zij moet horen dat er dit jaar geen plaats voor ze is in Friesland, terwijl dat wel was beloofd. Uit de verhalen van de kinderen blijkt steeds weer hoe fantastisch ze het vinden om in Friesland te zijn.

Europakinderhulp zoekt daarom nog zestien gastgezinnen in de De Fryske Marren. Financieel levert het niets op maar wat het wel oplevert is te lezen in de ogen van de kinderen. Ogen die steeds meer gaan stralen gedurende de tijd dat ze in Friesland zijn. Ogen die even niet worden geconfronteerd met de thuissituatie waarbij ze zich zelf maar moeten redden. Er weinig tot geen aandacht voor ze is en waar ze geconfronteerd worden met armoede, drankproblemen, kortom een ongezonde leefomgeving voor een kind. Hier kunnen ze weer even op adem komen en kunnen ze gewoon kind zijn.

Aanmelden kan door te bellen met Joke de Vries van Europa Kinderhulp Friesland, 0518-841942 of een mailtje te sturen naar friesland@europakinderhulp.nl. Meer informatie over de Stichting Europa Kinderhulp is te vinden op www.europakinderhulp.nl.

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland: Franse kinderen : Croix Rouge van 8 juli – 22 juli, Secours Populaire Francais van 1 augustus – 17 augustus, Duitse kinderen : Hannover van 17 juli – 28 juli, Oldenburg van 19 juli – 31 juli, Schneeberg/Delitzsch van 17 juli – 4 augustus, Belgische kinderen : 24 juli – 4 augustus en Nederlandse kinderen: 24 juli – 2 augustus