Commissie roemt school

LEMMER - Een visitatiecommissie bestaande uit twee hoofdbestuursleden van de landelijke BPS vereniging, een directeur, (hoog)begaafdheidscoördinator en twee groep acht leerlingen van een BPS school uit Appingedam, was de hele dag op de school aanwezig.

Voorafgaand aan de visitatie had de commissie alle beleidsstukken, protocollen en afspraken met betrekking tot het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen bestudeerd.

Tijdens de visitatie zijn gesprekken gevoerd met directie, begaafdheidscoördinator, leerkrachten, leerlingen en ouders en zijn in alle groepen bezoeken afgelegd. In hun eindoordeel roemde de commissie de: ambitie van de school, het maatwerk wat geleverd wordt aan alle kinderen, dat ouders en leerlingen op een constructieve wijze worden betrokken bij de uitvoering.

Wat ook in de smaak viel, was dat er een goede dialoog plaatsvindt tussen ouders, leerlingen en school, dat er voldoende flexibiliteit in voorzieningen en ruimte is, dat er expertise is binnen het leerteam begaafdheid, met een gouden randje voor de begaafdheidscoördinator en dat de school actief lid is van de vereniging voor Begaafdheids Profiel Scholen.

„De commissie sloot af met de woorden dat zij alle kinderen zo’n school gunden”, aldus de Daltonschool.