Aanpak Lemmer start na de bouwvak

LEMMER - De werkzaamheden aan de provinciale weg (N359) door Lemmer starten later dan gepland. Op dit moment loopt er een juridische procedure tussen de provincie Fryslân en BAM Infra B.V. De rechter doet hierover begin juli een uitspraak. Daarna kan de provincie het werk definitief gunnen. De werkzaamheden starten dan na de bouwvak.

Van de acht partijen die zich inschreven op de aanbesteding voor de werkzaamheden in Lemmer, deed BAM Infra B.V. de laagste inschrijving. De provincie constateerde echter een aantal onjuistheden en verklaarde de inschrijving ongeldig. Het voornemen tot gunning werd vervolgens aan de tweede inschrijver gedaan. BAM Infra is van mening dat de provincie hen de onjuistheden had moeten laten herstellen en schakelde een rechter in.

Het kort geding dient op woensdag 14 juni. De uitspraak volgt ongeveer twee weken later, rond 1 juli. Waarschijnlijk kan de provincie daarna het werk definitief gunnen. Ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden gewoon door. Aannemer HAK is bezig om de ondergrondse kabels en leidingen – onder andere voor gas, water en elektra – te verleggen. Deze werkzaamheden duren tot de zomervakantie. Het later starten van de wegwerkzaamheden zorgt er vooralsnog niet voor dat het werk later klaar is.

Met name in het zomerseizoen is het druk op de N359 door Lemmer. Om de doorstroming te verbeteren, pakt de provincie Fryslân de weg daarom grondig aan. Op sommige plekken wordt de weg dubbelbaans. Daarnaast worden de kruispunten en de fietspaden verbeterd en komt er meer groen langs de weg. Daarnaast besloot de provincie om de bedieningstijden van de Zijlroedebrug aan te passen.

Meer informatie over dit project vindt u op www.fryslan.frl/lemmer.