Kijlstra Ambulancegroep Fryslân start sponsoractie

Lemmer - Kijlstra Ambulancegroep Fryslân is een sponsoractie gestart voor de Stichting 'Support Caspar'. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor alvleesklierkanker.

De sponsoractie heeft een tweeledig karakter. Naast het geld dat wordt ingezameld voor onderzoek naar alvleesklierkanker wordt op iedere ambulancepost een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.

,,De reden voor dit bijzondere initiatief is de affiniteit, die een collega van ons heeft met de AED’s. Hij heeft een scholingsbedrijf voor Bedrijfshulpverlening en AED’s. Helaas is juist hij nu geconfronteerd met deze afschuwelijke ziekte," vertelt Frits Simonis, Teamleider/Ambulanceverpleegkundige.

Tussen 1 en 23 juni gaan de ambulancemedewerkers in estafettevorm langs alle 14 ambulanceposten van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân om de AED's te brengen. ,,De ambulanceposten zijn verspreid over heel Friesland inclusief de Waddeneilanden," vervolgt Frits. ,,De start is op 1 juni op de post Harlingen. De finish is later in de maand op dezelfde post. Op een bijzondere manier leggen de medewerkers van de ene post de afstand af naar de volgende. Het stokje wordt steeds doorgegeven. Hierdoor zijn alle collega’s van Kijlstra nauw betrokken bij dit mooie initiatief."

De AED’s zijn beschikbaar gesteld door Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en zullen een zichtbare plek krijgen aan de gevels van de ambulanceposten. Mocht een ambulance onverhoopt bezet zijn terwijl er dringend eerste hulp nodig is, dan zijn deze AED's beschikbaar voor de burgers in de regio. Zij kunnen met behulp van de AED een reanimatie opstarten en vervolgens zal er zo spoedig mogelijk een ambulance gestuurd worden, nadat 112 is gebeld. Naast de ambulance zal ook Hartveilig Fryslân worden gealarmeerd. Zij weten waar beschikbare AED’s hangen en zullen de dichtstbijzijnde ophalen om zo nodig direct de reanimatie te kunnen starten.

Vanaf Lemmer is de AED op 2 juni per oldtimer ambulance naar Heerenveen gebracht en op 7 juni zullen medewerkers van ambulancepost Wolvega de AED per ambulance-bike naar Nieuwehorne brengen. ,,Met de estafette willen de ambulancemedewerkers van Kijlstra zoveel mogelijk geld ophalen,” zegt Frits tot slot. Een bijdrage leveren aan Stichting Casper kan via supportcasper-acties.nl/p/Support-Casper/Kijlstra-Ambulance-Groep-Fryslan.

Gea de Jong-Oud